Tallinn toetab tänavu juba viiendat korda kogukonnaaedade ja õppeaedade rajamist ning teisi linnaaianduse projekte, mis panustavad linnarohelusse. Toetus saab 39 uut ja 101 olemasolevat aeda ning seitse projekti kogusummas 353 014 eurot.  

  • Toit ja aiandus
  • 6. mai 2024
  • Foto: Mustamäe kogukonnaaed hoos. Ehitajate tee 82 / Anton Semenuyra

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti korraldatud kahes linnaaianduse taotlusvoorus oli tänavu tänu eelmisele, rohelise pealinna aastale rekordarv osalejaid: 112 projekti soovis toetust õppeaia loomiseks või edasi arendamiseks ja 49 taotlust esitati kogukonnaaia loomiseks või edasi arendamiseks.   

Linnaaianduse toetuse eesmärk on suurendada kodanikualgatuse ja elanike koostöö kaudu linlaste keskkonnateadlikkust ja elurikkust linnas. „Inimeste seas üha suuremat menu koguvad linnaaiad loovad võimaluse rohkem õues aega veeta. Nii tuleb parem füüsiline ja vaimne tervis, eriti kui suhtleme naabritega ja sama kandi inimestega. Tallinn toetab linnaaianduses inimeste endi esitatud projekte,” ütles Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. 

Kokku toetab linn 39 uut ja 101 olemasolevat linnaaeda ning seitset linnaaianduse projekt 353 014 euroga, mida on ca 100 000 eurot rohkem kui eelmisel aastal.  

2024. aasta lõpuks on linna toetusel Tallinnas rajatud juba 43 kogukonnaaeda ja ligi 180 õppeaeda.

 „Tallinna kogemus on näidanud, et ka linnakeskkonnas saab edukalt kasvatada erinevaid söödavaid taimi. Tänaseks on linnaaiandus muutumas avaliku ruumi harjumuspäraseks ja lahutamatuks osaks inspireerides ja toetades algatusi üle terve Eesti,“ sõnas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuht Maria Derlõš. 

Konkreetselt õppeaedade loomisel toetab linn 24 kooli, lasteaia jm linna asutuse juures uue õppeaia loomist ja 66 toimiva õppeaia edasi arendamist kogusummas 173 297 euroga. Viimastel
 aastatel on lisaks haridusasutustele rajanud oma õppeaedu ka muuseumid, kutse- ja huvikoolid, noortekeskused ja hoolekandeasutused. Nii on oma õppeaed näiteks Miia-Milla lastemuuseumil Kopli Ametikoolil ja Tondiraba Huvikoolil, Põhja-Tallinna ja Pääsküla noortekeskusel ning Tugikeskus JUKS-il. 

Kõik õppeaedade toetuse saajad leiab siit

179 717 euroga toetatakse ka 10 uue kogukonnaaia rajamist ja 5 uue eraasutuse õppeaedade projekti, 28 toimiva kogukonnaaia ja 7 eraasutuste õppeaia edasi arendamist ning 7 linnaaianduse projekti, mis toetavad valdkonda linnaaedade üleselt, näiteks aiandusteraapia programm ja linnaaias seenekasvatuse töötubade programm.   

Derlõš toob esile mõned näited 2024. aastal rajatavatest kogukonnaaedadest: Permakultuuri Ühing loob Kesklinna Tallinna esimese permakultuuri kogukonnaaia, kus pööratakse tähelepanu loodussõbralikule aiapidamisele. Eesti Afaasialiit rajab kogukonnaaia, mis arvestab liikumispuudega inimeste vajadustega. Lisaks algatatakse Kesklinnas kogukonnaaia projekt roheteraapia läbiviimiseks.  

Kassisaba Selts algatab asumi hoovides mini-kogukonnaaedade võrgustiku ja esimest hooaega alustab Vana-Kalamaja tänavale rajatud kogukondlike peenrakastide tänavaaed.  Lasnamäele rajatakse kohalike elanike algatusel juba viies kogukonnaaed ja lisaks algatab enda hoovis kogukonnaaia projekti Lasnamäe kunstipaviljon.   

Nõmmel tekib uus Vääniku&Prääniku nimeline kogukonnaaed piirkonna elanike kokku toomiseks ning Kadrioru asumis Kadriaia nimeline kogukonnaaed. Kogukonnaaed on ka osa tuleviku arendustest tulevases Hundipea kvartalis. 

Kõik kogukonnaaedade ja eraasutuste õppeaedade ning valdkonnaüleste projektide toetuse saajad leiab siit. 

Rohkem infot linnaaianduse kohta leiab aadressilt: www.tallinn.ee/linnaaiandus ja Facebook gruppides „Söödav linn TLN”  ja „Tallinna linnaasutuste õppeaiad”.