16. aprillil kogunesid Tallinna Ülikooli Eesti metsade tuleviku pärast mures olevad eestimaalased ning asutasid kodanikuliikumise Päästkem Eesti Metsad. Uue ühenduse eesmärk on peatada Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) reform ning metsaseaduse muutmine sellisel kujul, mis tulevikus võimaldab riigil metsad maha müüa või rendile anda.

"RMK reformi tagajärg ei ole mitte efektiivsus, vaid riigi suutmatus metsi majandada. Metsaseaduse muudatused teevad hilisema metsa müügi lihtsaks ja toovad kasu vaid kitsale ringkonnale," ütles kodanikuliikumine Päästkem Eesti Metsad juhatuse liige Lauri Läänemets.

Loodud kodanikuliikumine soovib teavitada avalikkust ja kohtuda keskkonnaministri ning RMK nõukoguga. "Usume, et keskkonnaminister saab aru uue Metsaseadusega seonduvatest probleemidest ja kuulab seekord peale enda erakonna ka teiste osapoolte arvamusi," märkis Läänemets.

Loodud kodanikuühendus peab plaanitava metsandusreformi suurimateks puudusteks järgmisi teemasid:

  • seadusest võetakse välja nõue, et Eesti pindalast peab 20% riigimetsa olema,
  • riigimetsa võib tulevikus pikaks ajaks rendile anda,
  • 63 metskonnast jääb alles 17,
  • 560 metsamehest jääb alles 250,
  • metsa müügi või rendi otsustab 9 inimest RMK nõukogust,
  • kaotatakse metsade kategooriad ,
  • ministri otsusega võib igas vanuses puid maha võtta.

Loodud ühenduse Päästkem Eesti Metsad kohta saab täpsemat infot aadressil http://www.hooliveesti.ee/.

Kodanikuliikumise asutasid Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing SOREX, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering ning Loodushoiu klubi. Lisaks organisatsioonidele kuuluvad ühendusse üliõpilased, õppejõud ja metsamehed. Suhtlusportaali Orkut kaudu toetab liikumist 1200 inimest.