Üle seitsmekümne organisatsiooni kogu maailmast nõuab Euroopa Liidult puidulise biomassi toetamise ja taastuvenergiana käsitlemise lõpetamist. Wemove.eu keskkonnas allkirju koguva petitsiooni haldajateks on Eesti kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), Rumeenia organisatsioon “2Celsius”, Hollandi “Puhta Õhu Komitee” (Clean Air Committee), Saksamaa organisatsioon “ROBIN WOOD”, Slovakkia organisatsioon “Hunt” (WOLF) ja Poola organisatsioon “Kõikide Olendite Töökoda” (Workshop for All Beings). Eestist toetavad petitsiooni veel Eestimaa Looduse Fond, Hiite Maja SA ja kodanikuühendus Päästame Eesti Metsad.

Pöördumine on adresseeritud Euroopa Komisjoni asepresidendile Frans Timmermansile ja Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele, juhtides tähelepanu biomassitoetuste negatiivsetele mõjudele nii metsaökoloogia, kliima, inimeste tervise kui kodanike rahakoti osas. Nõutakse metsade põletamist edendavate toetuste peatamist ning vabanevate vahendite suunamist energiaefektiivsetesse ja tõeliselt madalate heitmetega taastuvenergia allikatesse. Soovitakse, et metsapuidu põletamisest saadavat energiat ei arvestataks taastuvenergia eesmärkide täitmisel. Samuti nõutakse metsade kaitse ja -taastamise prioretiseerimist ning selle saavutamist, et iga Euroopa Liidu liikmesriigi poliitika tagaks meie tervise, kliima ja elurikkuse kaitse.

Kuna ollakse teadlikud Euroopa Liidus valitsevast energiapuudusest ning suurest hulgast majapidamistest, mis sõltuvad küttepuidust, siis ei nõua petitsioon mingil viisil puidu põletamise keelustamist. Soovitakse vaid, et lõpetataks metsade põletamise soodustamine taastuvenergia toetuste raames ja kliimapoliitiliste eesmärkide väidetava täitmise nimel.

Hetkel on pöördumine tõlgitud viieteistkümnesse keelde. Eesmärgiks on koguda vähemalt sada tuhat allkirja üle kogu Euroopa Liidu territoorium.

Tutvu petitsiooni eesti keelse täistekstiga ja toeta pöördumist allkirjaga siit.