Erakond Eestimaa Rohelised ja MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) kutsuvad Eesti Erametsaliitu, Keskkonnaametit ja Sotsiaaldemokraate ühisele koostööle, et saada kaitsealuste metsade omanikele õiglaseid kompensatsioone

Eesti avalikust inforuumist on viimasel ajal läbi käinud erinevate osapoolte ühine seisukoht, et riigi poolt pakutavad suurusjärgud kompenseerimaks looduskaitselisi piiranguid eramaadel, on lubamatult madalad. Meie kõigi huvides on see, et liigid ning ökosüsteemid säiliksid ja raietegevuse piirangud tuleb omanikele õiglaselt kompenseerida.

Kui võtta kõrvale näited lähinaabrite juurest, siis ainuüksi Lätis ja Leedus, kelle majandusnäitajad on Eesti omast madalamal tasemel, on sarnased kompensatsioonid oluliselt kõrgemad ning looduse kaitsmist väärtustatakse ja tasustatakse tõhusamalt. (Läti SKP 2021. aastal oli 12 800, Leedus 14 690 ja võrdluseks Eestis 16 260 eurot).

Juba aastaid on erinevad organisatsioonid eraldiseisvalt teemat tõstatanud, et maaomanikud peavad saama looduskaitseliste piirangute järgimise eest õiglast tasu. 
Hetkel on rangete piirangutega metsades hüvitise määr Eestis 110 eurot ja piiranguvööndis 60 eurot hektari kohta aastas. Need hüvitise määrad on muutumatud juba alates 2008. aastast, kui need esmakordselt määrati. Nagu näha, siis eraldiseisvalt tegutsedes ei ole ükski organisatsioon suutnud viimase 14 aasta jooksul läbi suruda kompensatsioonide tõusu. 

Praegune olukord ei rahulda hetkel ei väike- ega suurmaaomanikke ja peame ühiselt kurvastusega tõdema, et loodusväärtustega alad on tugeva raiesurve all tänase päevani. Sellisel suunal jätkamine ei ole tulevikku vaatavalt kasulik mitte ühelegi osapoolele ning praegune seis tekitab maaomanikes vaid suuremat pahameelt Eesti riigi suunal. 

Looduskaitsealuste maade omanikud ei peaks leidma ennast olukorrast, kus majandusliku turvalisuse saavutamiseks on ainus võimalus läbi viia metsaraieid, mis omakorda põrgatab ühiskonnas pahameelt maaomanike suunale tagasi. 

Ühtlasi tähendaks see käegakatsutav koostöö uue ajastu algust maaomanike jaoks ja annaks signaali ühiskonnale, et loodusväärtuste eest seisavad ühiselt nii maaomanikud, poliitikud kui ka looduskaitsjad.

Erakond Eestimaa Rohelised ja Eesti Metsa Abiks avaldavad lootust, et kõik kaasatud organisatsioonid on koostööks valmis ja saame ühiselt tegutsedes teha palju head loodusele ja Eesti ühiskonnale.