Loomade eestkoste organisatsioon Loomus pöördub kõikide Eesti Euroopa Parlamendi kandidaatide poole ja pakub neile võimalust alla kirjutada lubadusele toetada Euroopa Parlamendis algatatud loomasõbralikke initsiatiive.

  • Loomakaitse
  • 8. aprill 2019
  • Foto: https://pixabay.com/photos/heart-love-sunset-shape-sign-3147976/

Parlamendi kandidaadil on võimalik toetada nii üldist kui ka spetsiifilisi lubadusi. Näiteks antakse kandidaadile võimalus anda oma allkiri lubadusele edendada ja toetada poliitikate väljatöötamist, et luua paremad loomade heaolu standardid. Kitsamalt puudutavad lubadused karusloomafarmide keelustamise toetamist liikmesriikides, elusloomade pikamaatranspordi vähendamist, lubadust edendada igasuguste puuride kasutuse kiiret lõpetamist põllumajandusloomade kasvatamisel, lõpetada foie gras’ tootmiseks kasutatavate partide ja hanede sundsöötmine, toetada uute reeglite juurutamist kalade heaolu tagamiseks, kehtestada ELi-ülene metsloomade tsirkuses kasutamise keeld jms. Kokku sisaldab lubadus 21 erinevat punkti.

Üle-euroopalise kampaania VoteforAnimals2019 on algatanud Brüsseli lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals, mida Eestis esindab Loomus. Kampaania tarbeks on loodud eestikeelne lehekülg aadressil.
Kampaania toetub värksetele Eurobaromeetri andmetele, mille põhjal usuvad 94% Euroopa kodanikest, et farmiloomade heaolu kaitsmine on oluline.