Möödunud nädalal toimunud kutsemeistrivõistlustel näitasid noored kutseõppurid nii puid saagides kui taimi tundes. Luua Metsanduskoolis võtsid 15. – 16. aprillil omavahel mõõtu metsandus- ja aiandusala õpilased.

Luual aset leidnud metsandus- ja aiandusala kutsemeistrivõistlustel demonstreerisid noored oskusi järgmistel individuaalaladel: puude langetamine, täpsussaagimine, taimede tundmine. Võistkondlikult vastati viktoriiniküsimustele ja rajati näidisaed. Aia ehk istutusala rajamine oli noortele üllatusülesandeks. Ühises mõõduvõtmises osalesid Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool ning Luua Metsanduskool. Täpsed tulemused kõigi võistluste kohta asuvad SA Innove kodulehel.  
 
Pildigalerii võistluste kohta asub siin:
Metsandus- ja aiandusala kutsevõistlus www.innove.ee ja www.momo.ee

Võistluste korraldamist koordineerib Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove koostöös Luua Metsanduskooli, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega ning mitmete toetajatega. Siseriiklike kutsemeistrivõistluste süsteemi väljaarendamist ja võistluste korraldamist rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.