Märtsis kasvas tarbijakaitseametisse laekunud pöördumiste hulk – võrreldes eelmise kuuga kasvasid nii kirjalike järelepärimiste, kaebuste, nõuandetelefonile tulnud kõnede ning ametis toimunud vastuvõttude arvud. Kokku pöörduti ameti poole märtsis 4211 korral, veebruaris oli see arv 3455.

Kasvu põhjuseks võib pidada kuni 15. märtsini kestnud tarbijakaitseameti teavituskampaaniat, kus tuletati meelde, et puudusega kauba korral saab kauplusele pretensiooni esitada ka siis, kui kaubal pole garantiid ning selline pretensiooni esitamise õigus on ostjal kaks aastat.

Kaupadest ja teenustest tekitasid inimestele kõige enam muret jalatsid (42 kaebust, 30 järelepärimist, 156 telefonikõnet) , internetikaubandus (28 kaebust, 104 kirjalikku järelepärimist, 66 telefonikõnet) ja turismiteenused (11 kaebust, 30 järelepärimist, 64 telefonikõnet).

Samuti tõi märts tarbijakaitseameti fookusesse spordiklubide teema. Kui veebruaris ei olnud selleteemalisi kaebusi üldse, siis märtsis tegeles amet kuue pöördumisega, mis oli seotud tarbija ja spordiklubi vahel sõlmitud lepinguga.

Kaks juhtumit puudas Pärnus tegutsenud firmat Kesklinna Fitness Club OÜ, mis sulges uksed ega tagastanud klientidele kuukaartide eest ette makstud summasid. Ülejäänud nelja juhtumi puhul olid murekohtadeks tähtajalise, näiteks aastaks sõlmitud lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ilmnenud takistused. Inimestele tulid piirangud üllatusena, kuna nad polnud spordiklubiga lepingut sõlmides tingimusi piisavalt põhjalikult lugenud või olid tingimusi valesti mõistnud.

Seetõttu tuletab tarbijakaitseamet spordiklubidega liitujatele meelde, et enne tähtajalise lepingu sõlmimist tuleb endale selgeks teha, millised on võimalused lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, kui pikk on lõpetamisest etteteatamise aeg ja kui suured rahalised kohustused sellega kaasnevad.