Tallinna Tehnikaülikooli õppekava “Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad” on kokku pannud stipendiumifondi, mis võimaldab tublidel noortel saada ülikoolilt igal kuul enam kui 500 euro väärtuses õppetoetust. Lisaks sellele saavad tudengid taotleda ka teisi stippe järelkasvust huvitatud erialaettevõttetelt ja -ühingutelt, kelle toetus võib ulatuda üle 2000 euro aastas.

Stipendiumid on mõeldud nii esmakursuslastele kui ka vanemate kursuste tudengitele, kes on erialaselt aktiivsed ja saavutavad häid akadeemilisi tulemusi. Programmijuhi Leeli Amoni sõnul on meil palju noori, kes tunnevad huvi meie planeedi toimimise ja tuleviku vastu ning stipendiumifond ongi loodud selleks, et tuua need noored suure tulevikuga eriala õppima.

“Arvestades kliima- ja keskkonnamuutuste ning Euroopa Liidu roheleppe mõjusid, on meie planeedi tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega koolitada spetsialiste, kes suudavad globaalsetele väljakutsetele vastata," selgitas Amon ning lisas, et stipendiumid annavad tudengitele võimaluse keskenduda oma õpingutele.

Stipendiumipakett koosneb erinevatest toetustest. Uuest õppeaastast 250 eurole tõstetud igakuist erialatoetust saavad neli esmakursuslast taotleda sisseastumistulemuse alusel. Seda on rohkem kui teistel  loodusteaduskonna erialadel, kus stipendiumi makstakse kahele paremale tudengile.100-eurone tulemusstipendium on kättesaadav  kõigile tudengitele, kelle keskmine hinne on vähemalt 4,0 (esmakursuslastel võimalik alates teisest semestrist, kui on selgunud esimesed õpitulemused). Lisaks saavad tudengid taotleda vajaduspõhist õppetoetust (150-440 eurot).

Lisaks erialastipendiumidele on tudengitel võimalik saada toetusi ka Eesti tööstusettevõtetelt, projekteerimis- ja ehitusfirmadelt ning Eesti Mäeseltsilt, mille stipendiumid võivad aasta lõikes ulatuda 1500 eurost 2000 euroni.

Maa süsteemide, kliima ja tehnoloogiate eriala tudeng ja stipendiaat Kirke Britt Benjamin tõi välja stipendiumite praktilise kasu: "Tänu stipendiumile sain esimesel õppeaastal sajaprotsendiliselt sukelduda õppe-, koos- ja välitöödesse ning oluliselt vähendada oma senist töökoormust. See toetus on oluliselt mõjutanud minu akadeemilist arengut, lubas mul saavutada tulemusi, mille üle enda isiklikus arengus samuti uhke olen. Samuti oli see suureks abiks ülikoolieluga kohanemisel,” selgitas Benjamin ning julgustas teisi noori valima samuti eriala, mis pakub globaalselt olulisi ja interdistsiplinaarseid teadmisi ning loob eeldused väga erinevateks karjäärisuundadeks.