2. aprillil allkirjastas põllumajandusminister
Helir-Valdor Seeder mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamiseks määruse,
mis võimaldab selle aasta jooksul taotleda toetust kokku 120 miljoni krooni
suuruses summas.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetamise eesmärgiks on toetada mahepõllumajanduse arengut ning aidata kaasa mahetoodangu mahu suurenemisele, samuti säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti.

Toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemiseks kasutatava vähemalt 1,00 hektari suuruse põllumajandusmaa kohta, mis peab vastama „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse“ nõuetele. Lisaks saab taotleda toetust mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta.

Taotleja võtab kohustuse tegeleda põllumajandusmaal taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates viis järjestikust kalendriaastat mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega taotluses näidatud või taotluse kontrollimisel kindlaks tehtud maal ja sellel pindalal.

Toetuse määrade kohta saab informatsiooni põllumajandusministeeriumi koduleheküljelt.

Mahepõllumajandusliku toomise eest on Eestis toetust makstud alates 2000. aastast. Mahepõllumajanduslikus kasutuses oleva maa pindala on sellest ajast alates jõudsalt suurenenud. Kui 2002. aastal oli Eestis 583 tunnustatud mahetootjat, kes majandasid 30 550 ha mahepõllumajanduslikku või üleminekuajal olevat maad, siis 2008. aastal oli mahepõllumajanduslikus kasutuses üle 87 300 ha põllumajandusmaad.

Taotlusi toetuse saamiseks võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet vastu 2. maist kuni 21. maini 2009.