Maksu- ja Tolliamet kandis MTÜ Wikimedia Eesti tagasiulatuvalt tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

Täna toimuma pidanud Wikimedia Eesti ja Maksu- ja Tolliameti vaheline kohtuistung jäi ära, kuna amet otsustas tunnistada kehtetuks vaidlusaluse otsuse Wikimedia Eesti tulumaksusoodustuseta jätmise kohta. Amet kannab mittetulundusühingu vastavasse nimekirja tagasiulatuvalt alates 2012. aasta 1. jaanuarist.

"Wikimedia Eesti jaoks on see kindlasti rõõmus uudis, kuid kahjuks ei aita asjade niisugune käik eriti teisi MTÜsid, kes oleksid saanud edaspidi lähtuda meie kohtupretsedendist," torises Wikimedia Eesti juhatuse liige Raul Veede.

Wikimedia Eesti esitatud kaebuse laiem eesmärk oli juhtida tähelepanu seaduse täpsemalt määratlemata heategevuse mõiste liialt kitsale tõlgendamisele Maksu- ja Tolliameti poolt, mistõttu jäi hulk avalikkusele suunatud vabatahtlikku tegevust viljelevaid ühinguid tulumaksusoodustuseta.

Viimastel aastatel kehtinud tõlgenduse kohaselt on MTA esitanud tulumaksuvabastuse saajaile sisuliselt kaks tingimust: heategevuslik organisatsioon peab jagama materiaalseid hüvesid ning neid peab saama kindel rühm inimesi, kes on ülejäänud ühiskonnaga võrreldes halvemas olukorras. Säärane seaduse tõlgendus võib küll olla juriidiliselt korrektne, kuid ei lähtu Wikimedia Eesti hinnangul seaduse mõttest: toetada maksusoodustusega kodanikuühiskonna arengut ning ühiskonna kui terviku hüvanguks suunatud vabatahtlikke tegevusi. Seepärast otsustaski MTÜ kaitsta oma seaduslikke õigusi kohtus.

MTÜ-d Wikimedia Eesti nõustas ja toetas kohtuteel Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.

Wikimedia Eesti toetab eesti- ja võrukeelse Vikipeedia arengut, lastes vikipedistide kogukonnal kasutada ka juriidilise isiku võimalusi. Selleks sõlmib MTÜ partnerlusleppeid asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega, korraldab artikli- ja fotokonkursse ning algatab suurprojekte nagu Eesti kirjanduse digiteerimise ja vabakasutusse andmise programm koostöös Eesti kultuuriasutustega. Ehkki juriidiliselt sõltumatu, on Wikimedia Eesti ka rahvusvahelise sihtasutuse Wikimedia Foundation ametlikult tunnustatud haruorganisatsioon Eestis.

Vikipeedia on vabatahtlike toimetajate arendatav võrguentsüklopeedia, mille eesmärk on pakkuda inimkonnale tasuta ja vabu teadmisi. Vikipeediat võivad täiendada ning arendada kõik soovijad.