2008. aasta vabatahtlikena tunnustatakse 15 tublit inimest

Täna, rahvusvahelisel vabatahtlike päeval, kuulutatakse välja Eesti aasta vabatahtlikud 2008, keda tänatakse 7. detsembril toimuval Eesti vabatahtlike tunnustamisüritusel.

Sel aastal tunnustatakse eelkõige vabatahtlikke algatajaid, kes on välja pakkunud mõne idee, uue tegevuse või lahenduse ning selle ka ellu viinud. Tunnustatavatest noorim on 21-aastane ja vanim 72-aastane.

Vabatahtlike tunnustamiseks esitatud 60 ettepaneku seast valis aasta vabatahtlikud välja komisjon, mis koosnes vabaühenduste, avaliku sektori ja meedia esindajatest.

7. detsembril toimuval tunnustamisüritusel avaldatakse austust 15 vabatahtlikule, kes saavad aasta vabatahtliku rinnamärgi ja tänukirja. Üritus toimub kohvikus Mademoiselle (Lai tn 49) ning pidulik tseremoonia Linnateatri Hobuveskis (Lai tn 47). Tunnustamisürituse patroon on Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Hobuveskis toimuvast teeb tunniajase otseülekande Eesti Televisioon pühapäevaõhtul kell 17.00.

Vabatahtlike tunnustamisüritust korraldab Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, toetavad Siseministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Rahvusringhääling, restoran Olde Hansa, Ristemäe talu, Maaleht ja Linnateater.

Rahvusvahelist vabatahtlike päeva tähistatakse iga aasta 5. detsembril. Eesti vabatahtlike tunnustamisürituse traditsioonile pandi alus 2005. aastal. Tunnustamise peamine eesmärk on tõsta esile ja tänada vabatahtlikke. Tunnustamisüritusega soovitakse pöörata enam tähelepanu vabatahtlikkusele kui ühiskondlikult olulisele väärtusele ning kutsuda üles inimesi rakendama oma teadmisi ja oskusi vabatahtlikus tegevuses.

Aasta vabatahtlike tutvustused leiab Vabatahtlike väravast:

UNO AAN (72)

Uno Aani elutöös on tuhandeid töötunde nii Koeru piirkonna kui ka Järvamaa rahva hüvanguks. Tervisespordi propageerijana on ta läbi viinud suusa-, kepikõnni-, jalgratta-ja jalgsimatku, tunnustatud giidi ja külakokkutulekute korraldajana algatanud kohalike külade ajaloo uurimist ja jäädvustamist trükisõnas. Tema algatusel on loodud Koeru Pensionäride Selts ning Koeru Maameeste Selts.

MAAJA GLASER (41)

Maaja on Põlva maakonna laste folkloorilaagrite idee algataja. Tänaseks on toimunud tema käe all 10 suvist laagrit, kus huviliste arv on ulatunud igal korral peaaegu 100-ni. Kohalik kultuur ja pärimus ei jäta Maajat kunagi külmaks. Lisaks sellele on ta olnud Kodutütarde Orava  rühma asutaja ja rühmavanem aastast 2001. 

AHTI HEINLA (36)

Ahti Heinla oli üle-Eestilise koristusaktisooni Teeme Ära 2008 üks visionääridest. Ahti programmeeris koristusaktsiooniks vajamineva kaardistus- ning logistikarakenduse, ilma milleta oleks ürituse läbiviimine olnud mõeldamatu. Ahti on aktiivne loodushoidja ka väljaspool projekte, panustades jooksvalt loodushariduse edendamisse ning olles ise eeskujuks igapäevase keskkonnahoidliku käitumisega.

PEETER KUDDU (21)

Saades teada programmist Vanem Vend Vanem Õde, teavitas Peeter sellest aktiivselt oma õpingukaaslasi ning Peetri efektiivse lobitöö tulemusena avaldas soovi hakata riskilaste tugiisikuteks 20 arstiteaduskonna noort. Peetri eestvedamisel korraldati programmis osalevatele lastele suvepäevad, ta oli pea kõigi suvepäevade raames läbiviidud tegevuste eestvedaja. Lisaks oma tugilapsele, kellega Peeter kohtub paar korda nädalas, on ta toeks ja sõbraks kõigile lastekodu „Käopesa“ lastele.

AADO KUHLAP (62)

MTÜ Vastseliina Külade Ühenduse asutajaliikme ja eestvedajana on ta suutnud kaasata külade aktiivid ja pannud nad tegutsema oma kauni valla arengu huvides. Tema eestvedamisel on korraldatud Võrumaa MTÜ-de I suvepäevad, ta on osalenud Võrumaa Põllumeeste Päeva korraldustoimkonnas jne. Ta leiab aega nii ürituste korraldamiseks kui ka nendes osalemiseks. Aado Kuhlap on juhtinud ühiskonnale väärtuslikku vankrit, rakendades kogu oma hinge ja jõu, südametunnistuse hääle ja loomingulised oskused.

HELJU KUKK (70)

Helju Kukk kuulub Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu perre selle loomisest 1996. aastal. Algusest peale juhendab pr. Kukk õmblusringi. Koos oma ringi liikmetega on ta aidanud kaasa päevakeskuse hubasemaks muutmisele, valmistanud oma kätetööga rõõmu sadadele inimestele keskuses ja hooldekodudes. Lisaks on ta tubli tugiisik ja hea organisaator. Pr. Kukk on silma paistnud oma aktiivsusega ja sütitanud enda eeskujul kümneid kaaslasi end teostama ning head tegema.

LIIS LILL (26)

Liis Lill on panustanud Eesti hulkuvate loomade olukorra parandmisesse ja loonud ning arendanud omal algatusel Virumaa kodutute loomade varjupaika. Tema tegevus väärib tunnustamist eelkõige sellepärast, et ta on palju ära teinud just tänu oma kindlale meelele ja järjepidevusele. Kodutud loomad on tänu temale palju saanud.

ANDRES LUURE (49)

Andres on eestikeelses Vikipeedias tegutsenud 2004. aasta märtsist – võib vast öelda, et ta oli esimene järjepidevalt tegutsev eestlane eestikeelses Vikipeedias. Nüüdseks üritab ta hoida eestikeelse Vikipeedia kogukonda tegutsemas, jälgida ja parandada peaaegu kõiki artikleid eestikeelses Vikipeedias. Andrese seisukohaga arvestatakse artikli toimetamisel alati.

HELO MEIGAS

Helo kandis väga kaalukat rolli haridusprogrammi Noored Kooli käivitamises, olles üks kahest algatajast. Helo on osalenud vabatahtlikuna programmi sisulisel arendamisel ning aidanud luua sidemeid potentsiaalsete toetajatega äriettevõtete hulgas ja avalikus sektoris. Täna tegutseb Helo aktiivselt Sihtasutuse Noored Kooli nõukogu esimehena.

RAINER NÕLVAK 

Rainer Nõlvak oli üle-Eestilise koristusaktisooni Teeme Ära 2008 ellukutsuja ja eestvedaja, pühendades palju tööd ja aega aktsiooni õnnestumisse. Raineril õnnestus innustada ürituse läbiviimisse vabatahtlikult panustama ka paljusid teisi inimesi, kes moodustasid professionaalse meeskonna ning suutsid ühiselt korraldada ja läbi viia ühe Eesti iseseisvusaja suurima vabatahtliku missiooni, milles vabatahtlikuna osales kokku üle 50 000 inimese. 

TÕNIS PUSS (60)

Kauaaegne mittetulundusühingu Harju Matkaklubi liige. Matkamine ja matkamisega seonduv on üks osa tema elust. Tõnis on Eesti kaugmatkajuhtide kokkutulekute organiseerija, matkaradade markeerija, matkamise kui tervisliku eluviisi propageerija. Suuresti Tõnise eestvedamisel viidi läbi üritus "Puhas Rand", mille käigus koristati randa ja metsa lõigul Türisalu pangast Keila-Joani. Tema eestvedamisel hankis ja sisustas Harju Matkaklubi endale klubiruumid.

MONIKA RUSING (31)

Vabatahtliku päästekoerajuhina koolitab nii enda kui ka teiste koeri. Hoolimata tihedast treeningugraafikust on ta reageerinud kõigile otsingukutsetele kadunud inimeste leidmiseks, nii päeval kui ka öösel. Reservpäästerühmas koolituste ja treeningute eestvedaja. Selle kõige kõrval suudab ta organiseerida  pere- ja spordipäevi. Ka koerte üle-Eestilistel võistlustel on tema hea organiseerimistöö hästi teada. Tüüpilise vabatahtlikuna on ta rahul kui teised on rahul.

ÜLLAR SAAREMÄE (38)

Üllar Saaremäe algatas protsessi, mille tulemusena toimus 2008. aasta 7. juunil Rakveres Eesti esimene punklaulupidu, kus osales üle 70 koori. Mitmed neist kooridest, sealhulgas meie KORP! Fraternitas Anarhensise segakoor, komplekteeriti vaid selleks ürituseks. Inimesed said koos käia ja tegeleda kaunite kunstidega. Peale selle oli Saaremäe selle ürituse lavastuse autoriks.

AUNE SUVE (31)

Aune Suve on alates 1992. aastast olnud järjepidavalt aktiivne Eesti Skautide Ühingu noortejuht ja osalenud mitmete üle-Eestiliste ürituste organiseerimisel. Aune õlul seisab alates selle moodustamisest Kõrvemaa lipkond. Tema eeskujul ja tagantutsitusel tegutseb juba uus põlvkond vabatahtlikke, kes tõelise hasardiga organiseerivad nooremate tegevust. Aune osaleb ka EELK Järva-Madise koguduse töös, ta aitas algatada tava, et jõuluajal veedavad valla noored ühe toreda päeva kirikumõisas jõulutraditsioonidega tutvumiseks. 

URVE UUSBERG (55)

1989.a. algul kutsus Urve kokku kaheksa inimest, et asutada Raplamaa usaldustelefon. Kahekümne aasta jooksul on helistajatele oma tuge pakkunud ligi 50 vabatahtlikku, keda Urve on koolitanud ja juhendanud. Idee teiste teenimisest oma tegevuse ja olemasoluga on Urve jaoks oluline mõlemas valdkonnas, mida ta väga armastab – psühholoogias ja muusikas. Tänu Urvele tegutsevad Raplamaal juba aastaid Riinimanda koorid, toimub Saaremaa suvelaager noortele ning palju kaasamõtlemist ja –elamist pakkuvaid kultuurisündmusi.

Allikad: EMSL ja Vabatahtlike Värav