Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation) annab detsembris 2015 Brüsselis toimuval pidulikul tseremoonial Matsalu rahvuspargile esimese piirkonnana Eestis säästva turismi sertifikaadi.

Sertifikaadi saamise tingimuseks on tõhus koostöö erinevate osapoole ja huvigruppide vahel ning kokkulepitud strateegilised eesmärgid ja tegevused, mis aitavad kaasa säästvale turismiarengule piirkonnas.

Turism ja bioloogiline mitmekesisus on omavahel tihedalt seotud, kuna turismitööstuse edukus sõltub otseselt ökosüsteemide heast seisundist. Siiani on säästva turismi sertifikaadi saanud 131 kaitseala 16 riigist, Eesti saab olema 17. riik. Seega on säästva turismi sertifikaadi saamine suurepärane võimalus mõjutada Eesti majandusruumi meie looduse ja loodushoiu tutvustamise abil.

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ekspertide eestvedamisel ja kohalike turismiettevõtjate, omavalitsuste ning elanike kaasabil koostati Matsalu piirkonna turismistrateegia aastani 2020. Protsessi koordineeris piirkonna kohalikke omavalitsusi koondav MTÜ Terra Maritima koostöös Keskkonnaameti ja RMK-ga.

Lisaks külastas tänavu kevadel Matsalu rahvusparki EUROPARC-i sõltumatu hindaja, kes kiitis piirkonna liigirikkust ja rannikuäärset loodust, samuti autentset külastuselamust. MTÜ Terra Maritima juhataja Nele Sõbra sõnutsi tunnustatakse antava sertifikaadiga nii Matsalu loodusväärtusi kui ka inimese ja looduse koos toimimist ning jätkusuutliku turismi edendamist.

Sealjuures on väga oluline arendada turismi nõnda, et see oleks kooskõlas kohaliku keskkonna ja kogukonnaga ning ükski osapool turismist ei kaotaks. „Ühised eesmärgid ja ühtne kuvand aitavad piirkonnal areneda jätkusuutlikult“, täheldas Sõber.

Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regiooni juhataja Kaja Lotmani sõnul on säästva turismi sertifikaat oluline tunnustus Matsalu ja selle mõjupiirkonna loodusväärtustele, mida tasub vaatama tulla kõigil, kes peavad lugu loodusest.

„Matsalu rahvuspark on hea näide piirkonnast, kus osatakse teha koostööd riigi, omavalitsuse ja ettevõtja tasandil. Sertifikaadi saamine annab meile võimaluse osaleda rahvusvahelises turismi arendamise võrgustikus, kasutada uusi turunduskanaleid ja õppida teiste headest kogemustest. Tunnustatud kaitsealad moodustavad omaette infovõrgustiku, millel on oma koduleht ning mille liikmetele korraldatakse regulaarselt seminare, kampaaniad ning koolitusi,“ lausus Lotman.