Metsa majandamise eeskirja kohaselt tuleb talvel raiutud koorimata okaspuu metsamaterjal metsast välja viia hiljemalt 1. juuniks, sest muidu suureneb üraskioht ja võib halveneda metsade seisund, teatas Keskkonnaministeerium.

Seoses majandustegevuse aeglustumisega on sellel kevadel metsadesse jäänud suurem kogus väljavedamata ja kasutamata okaspuu metsamaterjali ja ka talvise lumemurru puid. Samas on ühe olulisema metsakahjuri, kuuse-kooreüraski populatsiooni seisund suhteliselt hea ja arvukus kohati kõrge.

Okaspuu ümarmaterjal sobib hästi üraskite arenemiseks ja kahjuri uue põlvkonna tekkeks. „Metsadesse suveks jääva kuusepuidu asustavad või on juba asustanud kuuse-kooreüraskid, seetõttu metsamaterjali kvaliteet halveneb ja kahjuri arvukuse suurenemine seab ohtu metsa seisundi,“ selgitas Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse metsakaitse osakonna juhataja Heino Õunap.

Juhul, kui seda metsamaterjali ei ole veel jõutud metsadest välja vedada, siis tuleks seda hiljemalt 20. juuniks teha. „Õnneks on selle aasta ilmastik aeglustanud kahjuri lendlust, mistõttu noormardikad enne juuni lõppu koore alt ei lahku,“ ütles Heino Õunap.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse soovitusel tuleks koorimata okaspuu metsamaterjal, eriti kuusematerjal, viia okasmetsast vähemalt 2 km kaugusele. Juhul kui okaspuu metsamaterjali väljavedu on võimatu, on kahjuri paljunemise seisukohalt parem kasutada üksikuid suuri laoplatse selle asemel, et materjal paikneks metsas hajali suuremal territooriumil.