Metsamõisa täpsusorienteerumise püsiraja avavõistlus

Oled oodatud Eesti esimese täpsusorienteerumise püsiraja võistlusele ning maailma esimese täpsusorienteerumise nutirakenduse testimisele 8. juulil kell 15-17.

Metsamõisa täpsusorienteerumise raja kaart
Metsamõisa täpsusorienteerumise raja kaart

Metsamõisa täpsusorienteerumise püsiraja avavõistlus

Aeg: Laupäeval, 8. juulil 2017. Startida saab kl. 15.00 – 17.00
Asukoht: Puhta vee teemapark
Aadress: Metsamõisa, Järsi küla, Lääne-Virumaa.
Võistluskoha GPS koordinaadid: 59,0562 26,0099

Võistluskorraldusest ja reeglitest:
Orienteerumisülesannete vastuseid on võimalik märkida kahes vormis – kas traditsioonilisel viisil kontrollkaardiga või märkides vastuseid nutitelefonis kasutades vastavat rakendust. Võistlusel testitakse esmakordselt maailmas Tallinna Tehnikaülikooli informaatika tudengite valmistatud täpsusorienteerumise nutirakendust. Juhendaja: Martin Verrev.

Võistleja saab stardis paberil orienteerumiskaardi või vaatab kaarti nutitelefonis. Kaardile on kantud kontrollpunktide (KP) asukohad. Võistleja peab läbima raja etteantud KPde järjekorras. Liikuda võib üksnes mööda kattega teid ja teeradu, nendelt lahkumine on keelatud. Liikuda võib jalgsi (sh kasutades mistahes abivahendit) või ratastooliga (manuaalse või elektrilisega). Võistlejal, kes vajab kõrvalabi, võib olla saatja.

Kaardile märgitud KPde piirkonnas maastikul on 3 kuni 5 KP tähist. Iga KP läheduses on tee või raja ääres tähistatud otsustuskoht, millel on näidatud KP järjenumber. Võistleja peab kaarti tõlgendades ja KP legendi kasutades otsustama, milline maastikul olevatest KP tähistest vastab kaardile trükitud KP ringi keskpunktile. KP tähistele vastavad mõtteliselt tähed A, B, C, D ja E, vaadatuna otsustuskohas vasakult paremale (s.t. vasakpoolseimale tähisele vastab alati täht A). Vastus tuleb märkida otsustuskohast vaadatuna, kuid võistleja võib ülesande lahendamisel otsuskoha piirkonnas teedel liikuda. Kui ükski maastikul asuvatest KP tähistest ei vasta kaardil näidatud KP ringi keskpunktile, märgitakse vastuseks Z.

Rajal on üks ajavõtuga kontrollpunkt, kus võistleja peab andma vastuse kiiruse peale. Ajavõtuga KP juures pannakse võistleja istuma sellisesse asendisse, et ta näeb kõiki KP tähiseid. Vastuse märgib osavõtja kas oma nutiseadmes või võtab kohtunik aega stopperiga. Aeg fikseeritakse hetkel, kui võistleja annab vastuse. Ajavõtuga kontrollpunktis tuleb vastus märkida 30 sekundi jooksul.

Kõik võistlejad peavad läbima finiši. Raja läbimise kiirus ei ole tulemuse arvestuse seisukohalt oluline, tingimusel, et rada läbitakse kontrollaja – 1 tunni – piires.

Tulemuste arvestus:
Iga õigesti märgitud kontrollpunkt annab ühe punkti. Ajavõtuga kontrollpunkti puhul annab ühe punkti õige vastus, mis on antud kuni 30 sekundi jooksul, seejuures fikseeritakse vastamiseks kulunud aeg. Vale vastus ajavõtuga kontrollpunktis toob kaasa ajatrahvi 60 sekundit, mis liidetakse vastamiseks kulunud ajale. Ajavõtuga kontrollpunktis 30 sekundi jooksul vastuse mitteandmisel arvestatakse ajaks 90 sekundit.

Tulemuste arvestuses järjestatakse võistlejad kogutud punktisumma alusel. Võrdse punktisummaga võistlejad järjestatakse ajavõtuga KP aja alusel.

Stardikorraldus: Eraldistart. Starditakse nn päevaku süsteemis. Stardikohtunik tagab piisava stardiintervalli järjestikku rajale siirdujate vahel.

Võistlusklassid:
Kaks võistlusklassi: avatud klass ja paraolümpia klass.
Avatud klassis võivad osaleda kõik soovijad, sõltumata soost ja vanusest.
Paraolümpia klassis võivad osaleda püsiva ja olulise liikumispuudega inimesed.

Kaart: Mõõtkava 1:2000 (1 cm kaardil vastab 20 m looduses), kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Kaardistaja Paul Poopuu (2017 kevad).

Raja pikkus: Läbitava tee pikkus on ca 1,3 km.

Registreerimine: Võistlusest osavõtuks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt esmaspäevaks 3. juuliks 2017. Registreerida saab e-postiga taokrogain@gmail.com, teatades võistleja nime ja võistlusklassi ning kas võistlejal on nutitelefon või soovitakse vastused märkida kontrollkaardile. Osavõtutasu ei ole.

Autasustamine: Mõlema võistlusklassi kolme paremat autasustatakse esemelise auhinnaga.

Korraldajad: Puhta vee teemapark ja TA orienteerumisklubi

Rajameister: Lauri Leppik