Keskkonnaministeeriumis toimus keskkonnaministri metsandusnõukogu kohtumine, kus tutvustatakse järgmise kümnendi metsanduse arengukava koostamise protsessi, ajakava ja huvirühmade kaasamise tööplaani.

  • Maamajandus
  • 9. jaanuar 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Metsanduse arengukava 2021-2030 näol on tegemist kogu meie ühiskonna jaoks väga olulise strateegilise dokumendiga, millega kavandatakse järgmiseks kümnendiks meie metsade jätkusuutlik majandamine. Keskkonnaministri metsandusnõukogu kohtumisel tutvustatakse uue metsanduse arengukava koostamise edasist tööplaani, arutatakse arengukava strateegilise raamistiku üle ja kaardistatakse metsandusega seotud probleemid ning nende võimalikud lahendused.

Metsanduse valdkonna üheks suurimaks väljakutseks on metsade mitmekülgne ja tasakaalustatud kasutamine nii biomajanduse arenguks kui ka metsade liigirikkuse säilimiseks „Oleme juba tänaseks võtnud range kaitse alla 12% metsast ning jätkame samal kursil ka edaspidi. Olen selleks värskelt algatanud ka 64 uue salu- ja laanemetsa kaitseala moodustamise. Kindlasti soovime samasugust kaitsvat suunda hoida ka uue metsanduse arengukava koostamisel,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Arengukava koostamisse on plaanis kaasata üle 20 huvirühma, nende seas metsade heaolu eest seisvaid kodanikualgatusi, mitmeid riigiasutusi ja vähemalt kümmekond ettevõtjate liitu. Ühe laua taha on selleks plaanis kutsuda kõik osapooled – avaliku võimu asutused, metsateadlased nii Tartu Ülikoolist kui ka Eesti Maaülikoolist ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eesti Erametsaliidu, Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja paljude teiste huvirühmade esindajad. „Minu jaoks on oluline eesmärk jõuda nende läbirääkimiste käigus üksmeelele, milline on Eesti metsade juurdekasv ja milline on sobilik raiemaht. See on oluline selleks, et tagada ka järgnevatele põlvedele nii liigirikkad metsad kui ka puidu kasutamise võimalused,“ kirjeldas keskkonnaminister Siim Kiisler oma ootust osapoolte koostööks.

Metsanduse arengukava 2021-2030 tervikteksti valmimiseni soovitakse jõuda aastaks 2020, millele järgneb arengukava eelnõu menetlus ja eelnõu kinnitamine Riigikogus. Ministri metsandusnõukogu esimees on Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Metsandusnõukogu liikmeteks on Eesti Maaülikooli õppeprorektor Paavo Kaimre, Keskkonnaagentuuri asedirektor Jaak Rohtsalu, Eesti Erametsaliidu juhatuse liige Ants Erik, Tartu Ülikooli vanemteadur Asko Lõhmus, Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja Tarmo Tüür, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor Henrik Välja, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas, SA Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, Maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban ja Eesti Metsataimetootjate Liitu juhatuse liige Lehar Lindre.