Eesti Panga, nagu ka teiste euroala keskpankade ülesanne on hoolitseda selle eest, et pankade kaudu ringlusse lastav sularaha oleks nii turvaelementide kui ka väljanägemise poolest kvaliteetne. Selleks kontrollib Eesti Pank iga päev raha käibekõlblikkust. Kulunud ja määrdunud pangatähed hävitatakse ning nõuetele vastav raha saadetakse taas ringlusse. Paraku ei taga see, et kogu käest kätte liikuv sularaha on alati terve ja uus. Vahel võib raha kogemata kahjustada saada.

Kui selline õnnetus juhtub, pöörduge rikutud rahaga julgesti mõne kommertspanga (nt SEB, Swedbank) või otse Eesti Panga muuseumipoe poole, kus see uue vastu välja vahetatakse.

Kui pangatähed või mündid on väga rikutud, siis tuleb neid enne väljavahetamist uurida ning selleks saadetakse raha Eesti Panka ekspertiisi. Sellise ekspertiisi tegemine on keskpanga ainupädevuses. Pärast seda otsustatakse, kas sularaha tuleb välja vahetada. Kui pangatäht või münt on nii rikutud, et selle õigsust ei ole enam võimalik tuvastada, siis raha ümber ei vahetata.

Oluline tingimus on ka see, et pangatähe pinnast oleks säilinud üle poole.

Üldjuhul viiakse kahjustatud raha ekspertiis läbi ühe kuu jooksul. Mullu uuriti Eesti Pangas ligi 5000 kahjustatud pangatähte ja 3000 münti.

Eesti Panga ekspertiisi on kahjustunud rahatähti jõudnud väga erinevatel põhjustel. Kõige sagedamini on sedelid sattunud laste või lemmikloomade kätte, pesumasinasse pandud või hoopis tulle jäänud.

Ühel kliendil oli ümbrikus pangatäht kogemata koos dokumentidega paberipurustaja hammaste vahele sattunud, teisel läks raha koos teksadega pesumasinasse. Selliseid näiteid võib igapäevaelust palju tuua.

Tasub mainida, et kuigi europangatähti toodetakse puuvillast, siis päris pesu kombel pesemist need ei talu, kuna pesuga kuluvad nii raha turvamärgid kui kujundus, poes aga võib kulunud rahaga tasumisel raskusi tekkida. Aeg-ajalt tuleb ekspertiisi teha ka suurematele summadele – kord oli auto jalamati all kõdunema läinud 80 pangatähte.

Õnnetus ei hüüa tulles. Kui raha saab rikutud ja kahjustused on suured (näiteks põlengu korral), siis tuleb rikutud kupüürid või nende osad ettevaatlikult pakendada ja ekspertiisi toimetada, ja ise neid võimalikult vähe puudutada. Nii on eksperdil tõenäolisem kindlaks teha, kui palju on kahjustada saanud pangatähti, kui palju nende pinnast on säilinud, ja kas sedel tuleb välja vahetada.

Kahjustatud pangatähed

Kahjustatud raha ei vahetata välja juhul, kui pangatähti on tahtlikult kahjustatud või kui on põhjust uskuda, et toime on pandud kriminaalkuritegu (näiteks on ekspertiisi toodud vargusevastaste seadmete turvavärviga rikutud pangatähed).

Samuti ei vahetata ringluseks sobimatuid münte, mille välimust on tahtlikult muudetud. Juhul kui kahjustatud raha hulgast leitakse võltsingutunnustega pangatähti või münte, annab Eesti Pank need üle Politsei- ja Piirivalveametile.

Kuna Eesti Pank vahetab kroonipangatähti ja -münte eurode vastu tähtajatult, siis saab keskpangas vahetada ka kahjustada saanud kroone.

Kui kahtlustad, et vigastatud ja rikutud sularaha on võltsing, anna see üle kohalikule politseijaoskonnale. Raha võltsimine on kuritegu ja sellesse peab sekkuma politsei. Euro turvaelementide kohta leiad põhjalikku infot Euroopa Keskpanga veebilehelt.

Kahjustatud pangatähtede väljavahetamise kohta saad lugeda ka Eesti Panga muuseumi veebilehelt.


Lugu on algselt avaldatud "Julged hoolida" Facebooki lehel.