Oktoobrikuu on õiglase kaubanduse kuu. Bioneer.ee koostöös Fairtrade, Zuzu, ja MTÜ Mondo viivad sel puhul läbi õiglase kaubanduse teemalise kirjutamisvõistluse. Osalema on oodatud kõik koolinoored, keda huvitab teadlik tarbimine, keskkond ja globaalne jätkusuutlik areng. Meile on saabunud esimesed, teised ja kolmandad kaastööd. Täna avaldame SädeTERA(Tartu Erakool),  õppiva Aleks Juhan Kivisik loo: "Miks on õiglane kaubandus minu jaoks oluline?"

Minu jaoks on õiglane kaubandus tähtis, sest see tähendab õiglase hinna maksmist talunikele. Siis ei pea nad lisaraha saamiseks lapstööjõudu kasutama, nagu näiteks kakaofarmides tehakse. 

Talunikel on raha vaja, et oma laste eest hoolitseda ja elada nagu meie siin mujal maailmas. Kui tehased maksaksid talunikele nende viljade eest õiglast hinda, oleks ka neil parem elu. Kahjuks aga ei mõtle tehased sellele ja vahel nad isegi ei tea, kes nende viljade tootjad on. Tehased mõtlevad ainult endale saadud saagi töötlemise ja tulu saamise peale. 

Poed võtavad kauba vastu ning ei küsi üldse, mis farmer selle teinud on ja kust see tulnud on. Nad võivad riiki teada, aga küla ja farmeri nime nad tavaliselt ei tea. 

Kui filmitegijad on kaameratega poes käinud ja inimesi küsitlenud, on näha, et inimesed ei tea mitte midagi selle toote kasvataja või päritolu kohta. Inimesed kasutavad tooted ja nad ei küsi isegi, kas selle mõne koostisosa kasvatamiseks kasutati lapstööjõudu. Nad isegi ei mõtle sellele.  

Sellepärast ongi  loodud firmad, nagu Fairtrade, kes soovivad tagada õiglase kaubanduse ja selle, et ei kasutataks enam lapstööjõudu. Fairtrade lepib farmeritega miinimum hinna kokku, et kakao hinna langusel farmerid saaksid edasi õiglast tasu. Ma loodan, et kõik inimesed saavad peagi aru õiglase kaubanduse tähtsusest.