Keskkonnaagentuuri töötajad käisid uuenenud omavalitsuste keskkonnaspetsialistidele rääkimas oma tegevustest ja keskkonnaandmete leidmisest.

Keskkonnaamet korraldab uuenenud omavalitsuste keskkonnaspetsialistidele keskkonnakaitselisi teadmisi jagava koolitusprogrammi. Aprillist novembrini kestva kuueosalise koolitusprogrammi eesmärgiks on täiendada kohalike omavalitsuste spetsialistide teadmisi keskkonna teemadel ning tugevdada koostööd riigiasutuste ja uuenenud omavalitsuste vahel. Programm koosneb temaatilistest moodulitest, esimene moodul keskendus tegevuse eesmärgistamisele ja keskkonnateabe leidmisele.

Esimese mooduli raames käisid keskkonnateabe ja keskkonnaandmete leidmisest rääkimas ka Keskkonnaagentuuri töötajad. Hüdroloogia osakonna juhataja Jana Põldnurk ja keskkonnaanalüüsi osakonna juhataja Mari Sepp rääkisid Keskkonnaagentuurist üldiselt, kuidas meie materjale leida ja kasutada. Ruta Tamre (keskkonnaanalüüsi osakonna peaspetsialist), Reigo Roasto (eluslooduse osakonna juhtivspetsialist) ja Kaire Sirel (eluslooduse osakonna peaspetsialist) tutvustasid looduskaitse valdkonna registrite, andmebaaside kasutamist ja info edastamist. Ettekanded nüüd leitavad ka meie kodulehel:

Koolitusest täpsemalt.