Eestist pärit algatus Grenius (www.grenius.com) tegeleb tühjadest pakenditest ja reklaamplakatitest vahvate kottide ja aksessuaaride valmistamisega. Nüüd on kaks ameerika tööstusdisaini tudengit tulnud välja veelgi keskkonnasõbralikuma ettepanekuga.

Popular Science (www.popsci.com) veebi andmetel tarbib inimkond aastas 220 miljardit liitrit pudelivett aastas, millest miljardid kasutatud pudelid jäävad ümber töötlemata ja leiavad oma saatuse tavalise prügi hulgas. Kahe tudengi poolt tehtud arvutuste ja mudelite põhjal saab plastpudeleid edukalt telliste asemel ehitusmaterjalina kasutada. Pudelid tuleb täita mulla, liiva või muu vabalt kättesaadava materjaliga ning nad muutuvad kaalukaks, tugevaks ja veekindlaks ehitusklotsiks, mida saab omavahel suuremaks struktuuriks ühendada. 

Leiutajad said inspiratsiooni ÜRO poolt maailma suurimate probleemide kirjeldusest. Ühte neist probleemidest – paljudes arengumaades puhta vee puudumine – lahendatakse lihtsalt koormate kaupa pudelivee kohaletoomisega. Seega jäävad kõik need pudelid kasutult vedelema, kuna mainitud riikides ollakse taaskasutuse rakendamisest veel kaugel. Teisalt ehitatakse paljudes arengumaades maju mudast või muust vihmaga kergesti lagunevast materjalist, mistõttu ei anna pangad sellise maja omanikule hea meelega ka laenu. Taaratelliste kasutamine teeb kinnisvaraomaniku elu kergemaks ja lisab kindlustunnet, et järgmine tugevam torm ei uhu maja minema.

Vaevalt et Eesti jahtuv kinnisvaraturg kohe taaratelliste vastu huvi tunneb. Küll aga on positiivne, et maailmas on leidlikke inimesi, kes tahavad ja oskavad lahendada keskkonnateemalisi probleeme, mis kaudselt puudutavad meid kõiki.