Kuulutame välja kaks päeva vältava kevadise folgipeo Moostes: oodatud on ansamblid Ruhnust Jaanilinnani, Sutlepast Missoni. Registreerumine rahvamuusikatöötluste festivalile on alanud.

Festivali teemaks on laulu vägi. „Kost laaluq saaduq,“ laulis Leevaku külas elanud 73-aastane Kristine Zerning aastal 1912. Just tookord salvestatud viis saab palju kordi kõlama suurel rahvamuusikaseadete võistluskontsedil Moostes. Kristine Zerning oli temalt kogutud värsside järgi otsustades hiilgav pulmalaulik, kuid vaevalt oskas ta aimata, et kunagi annab žürii eesotsas patroon Ingrid Rüütliga ka ühe tema suust pärit laulu esituse eest kellelegi üle festivali 1000-eurose peapreemia.

„Õhtusel võistluskontserdil Folgikojas esitavad kõik ansamblid kohustusliku loo seade ning eesti rahvamuusika seade vabal valikul,“ tutvustas Mooste folgi ansamblite pealik Kadri G Laube statuuti. „Samuti võib päeva jooksul esineda Mooste mõisa ajaloolistes hoonetes, näiteks Veskiteatris, Viinavabrikus, mõisakoolis ja mujal.“

Moisekatsi Elohelü toimub 21.–22. aprillil 2017 ja on seekord pühendatud festivali algatajale ja vedajale Ülle Podekratile, kes lahkus meie hulgast möödunud suvel. Üllet meenutades kõlab reedel Folgikojas Põlva kihelkonna rahvaviisidel põhineva suurvormi esmaettekanne, lisaks saab kuulata ansambli Käokirjas kontserti, õhtu lõppedes on muusikud ja tantsusõbrad oodatud kaasa lööma suurel pillimeeste ühisjämmil.

Laupäeval saab osa kontsertidest Mooste mõisa ajaloolistes hoonetes ja festival päädib suure võistluskontserdiga Folgikojas, mis on varustatud tipptasemel heli- ja valgustehnikaga.

„Moisekatsi Elohelü“:

- Kaks päeva põnevaid kontserte, töötubasid ja kooslaulmisi ajaloolises Mooste mõisas.

- Suur muusikaseadete võistluskontsert, kus proovile pannakse esinejate vokaal- ja instrumentaalvõimed, fantaasia ja tehnilised oskused.

- Paik, kus rahvamuusika kõlab ka kaasaegses vormis, kus erinevad interpretatsioonid on teretulnud ja kus luuakse sild vana ja uue vahele.

- Koht, kus osa saada Vana-Võromaa kommetest ja kultuuripärandist.

- Kogemus, et rahvamuusika oskab särada ka tänapäeva muutuvas ajas, uutes traditsioonides ja vormides, meie juuri väärtustades.

Festivalile saab registreeruda kuni 30. detsembrini 2016 festivali kodulehel www.moostefolk.ee

18. korda toimuva festivali peakorraldajateks on MTÜ Folgisellide Selts ja Mooste vallavalitsus. Moisekatsi Elohelü toimub 21.–22. aprillil 2017.

Festivali väljakuulutamist ja kahte nägemust festivali kohustuslikust loost saab vaadata siit