68 Euroopa organisatsiooni, teiste seas ka Eesti Karskusliit, Eesti Arstide Liit ja Eesti Kopsuliit, kutsuvad Euroopa Komisjoni ja liikmesriike toetama hetkel kahtluse all oleva Euroopa Alkoholistrateegia jätkumist. 2006. aastal vastu võetud alkoholistrateegia lõpeb 2012. aastal ning edasise osas ei ole veel otsust langetatud.

„Euroopa alkoholistrateegia jätkumine on väga oluline ka meile liikmesriigi tasandil,“ ütles Lauri Beekmann, Eesti Karskusliidu esimees ja Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi Eurocare asepresident. „See hoiab alkoholi tarvitamisega seotud kahjude vähendamise temaatika päevakorras, innustab liikmesriike teemaga tegelema ja seab ühiseid eesmärke. Üle-euroopalise strateegia olemasolu tagab ka vajalikud vahendid valdkonda puudutava teadustöö edendamiseks.“

17. novembril kohtuvad Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad olulisel CNAPA (Committee on National Alcohol Policy and Action) koosolekul, et arutada Euroopa Liidu alkoholistrateegia tuleviku teemadel.

Seetõttu on 68 Euroopa valitsusvälist rahva tervise ja sotsiaalvaldkonna organisatsiooni ühendanud oma hääle, et kutsuda Euroopa valitsusi ja Euroopa Komisjoni välja töötama uue alkoholistrateegia enne kui praegu kehtiv dokument kaotab järgmisel aastal oma kehtivuse.

“Alkoholi tarvitamine on probleemiks kogu Euroopas ning see eeldab põhjalikku, suunatud ja tegutsemisele orienteeritud lähenemist,” ütles Eurocare´i peasekretär Mariann Skar. ”Euroopa Komisjonil on hetkel Alkoholistrateegia, mis jõuab aga lõpule järgmisel aastal, kuid Euroopa on jätkuvalt kõige enam alkoholi tarvitav regioon maailmas. Tegemist on meie jagatud Euroopa probleemiga, mida vajab kollektiivset lahendust,” rõhutas Skar.

Euroopa Liit pühendus septembris toimunud ÜRO NCD teemalisel koosolekul kindlalt võitlema mittenakkushaiguste (Non Communicable Diseases - NCD) leviku vastu ning töötama erinevate tervise mõjutajatega, mille hulka kuulub ka alkoholi tarvitamine.

Alkohol on ennetatavate terviseriskide seas tubaka järel teisel kohal ja maailmas esimeseks riskifaktoriks tervisekahjude ja enneaegse surma esinemisel vanuserühmas 25-59 eluaastat. Euroopa on kõige enim alkoholi tarvitav regioon maailmas.

Tarvitamise tasemed osades Euroopa riikides on umbes 2,5 korda kõrgemad kui globaalne keskmine (WHO 2009). Häirivalt 43% 15-16aastastest Euroopa õpilastest teatavad, et nad joovad ennast purju (ESPAD 2007) ning alkohol on kõige suurem surma põhjustaja noorte meeste 16-24aastaste vanuserühmas. Alkoholi tarvitamine on üheks neljast riskifaktorist, mis põhjustavad mittenakkushaigusi nagu vähk (mis mõjutab ühte kolmest eurooplasest) ja veresoonkonna haigused.