Muraste ranna masuudireostus pärineb suure tõenäosusega jaanuaris Naissaare lähedal seisnud laevalt, kus tekkis kütuseleke. Analüüsitulemused näitavad, et rannikult võetud reostusproovid kattuvad laevalt võetud kütuseproovidega.

Selle aasta jaanuaris tuli merevalvekeskuse kaudu teade, et Venemaa lipu all sõitval laeval lekkis kütuse laadimisel masuuti laevatekile ja osa sellest valgus ka merre. Laevameeskonna väitel sattus vette 50 liitrit kütust.

Kontrollimisel kinnitati inspektoritele, et kogu vette läinud reostus saadi poomide abil kätte. Kontrollkäigu ajal laeva ümbruses reostust näha ei olnud.

Sündmuse ajal tehtud modelleerimine näitas, et reostus võib Muraste piirkonda sattuda, kuid silmaga nähtavat ning likvideerimist vajavat reostust meres ei tuvastatud. Kuna oli kahtlus, et vette võis siiski sattuda rohkem kütust, võtsid inspektorid laevalt kütuseproovid.

Esimesed teated võimaliku rannikureostuse kohta tulid inspektsioonile veebruari alguses ja täpsem pilt avanes nüüd, kui lumi hakkas rannalt sulama. 

Laboris tehtud proovide võrdlus näitas, et Muraste rannast võetud reostusproovid on identsed varem laevalt võetud kütuseproovidega, mis annab aluse arvata, et reostus pärineb sellelt laevalt.

Alustatud väärteomenetluse käigus selgitatakse ja täpsustatakse kõiki asjaolusid. Eelkõige on vaja hinnata reostuse ulatus ja sellega kaasnev keskkonnakahju.