Alates 1. novembrist kuni käesoleva aasta lõpuni pakub Mustamäe Linnaosa Valitsus linnaosa korteriühistutele võimalust probleemide lahendamiseks sõltumatu lepitaja vahendusel.

„Lepitus, arbitraaž ja läbirääkimised on kolm peamist kohtuvälist konfliktilahendusmeetodit,“ ütleb Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „Koostöös Eesti Juristide Liiduga tahame Mustamäel pakkuda korteriühistute liikmetele pädevat nõu ja asjakohast abi esilekerkinud arusaamatuste lahendamisel – mis loodetavasti aitab vältida konfliktide kordumist ka edaspidi. Kohtumistelt linnaosa KÜ-dega on selgunud, et nõudlus niisuguse teenuse järele on olemas, kui suur just, seda peavad näitama eelolevad kuud.“  

Lepitusmenetluse teenust osutatakse e-posti või telefoni teel eelregistreerunud Mustamäe korteriühistute liikmetele Mustamäe Linnaosa Valitsuse ruumides (A.H. Tammsaare tee 135) teisipäevast reedeni. Teenuse saamiseks esitatud taotlused registreeritakse MLOV poolt ning edastatakse Eesti Juristide Liidule edasiseks lepitusmenetluseks vajalike ettevalmistustegevuste teostamiseks ja ajakavas kokku leppimiseks. Teenust osutatakse vastavalt vajadusele nii eesti kui ka vene keeles.

Lepitusseaduse kohaselt on lepitusmenetlus poolte vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus erapooletu isik (lepitaja) toetab lepitusosaliste suhtlust eesmärgiga aidata neil leida vaidlusküsimusele lahendus ning võimalusel esitab pooltele lepituse asjaolude ja lepitusmenetluse kulgemise põhjal oma lahendusettepaneku.

Tasuta lepitusmenetlusele registreerimine avatud. Info ja registreerimine tel 645 7500.

Mustamäe pakub korteriühistutele tasuta lepitusmenetlust