25. aprillil jõustus keskkonnaministri määrus, millega muudeti metsateatise vormi ja esitamise korda.

Sellega seoses tuleb metsaomanikel metsateatise esitamisel arvestada muutunud nõuetega.

Metsateatis tuleb metsaomanikul keskkonnaametile esitada kavandatavate raiete ja metsa uuendamise kohta, samuti koheselt peale seda, kui on oma metsas märgatud metsakahjustust või avastatud pärandkultuuuri objekt.

Metsateatise uus vorm on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee (valdkonnad/metsandus) . Määrus avaldati Riigi Teatajas (RTL, 36, 475).

Lisainfo: Jaanus Kala, keskkonnaameti juhataja kt, tel 5144510, jaanus.kala@keskonnaamet.ee