Keskkonnaminister Mati Raidma andis 4. märtsil üle Euroopa Liidu ökomärgise puhastusainete tootmise ja müügiga tegelevale ettevõttele AS Estko. Euroopa Liidu ökomärgist võib oma toodetel kasutada vaid neli Eesti ettevõtet.

„Ökomärgis on ühest küljest väga suur tunnustus ettevõttele, kes on oma tegutsemist selliselt seadnud, et see meie kõigi ühist elukeskkonda võimalikult vähe negatiivselt mõjutaks. Teisest küljest on ökomärgis selge signaal ka tarbijatele, kes saavad siis olla kindlad, et nende tarbitav toodang on valminud keskkonda arvestavalt,“ ütles Raidma.

1991. aastal loodud AS Estko tegeleb professionaalsete puhastusainete tootmise ja müügiga ning nende missioon on olla kaasaegne ning vastutustundlik keemiaettevõtte. Ettevõtte põhitegevusaladeks on professionaalsete puhastusainete arendus, tootmine ja müük, puhastustarvikute ning pehmepaberi vahendus koristusfirmadele, autopesulatele, suurköökidele ja põllumajandus- ning toiduainetööstustele. Ettevõte kuulub 100% Eesti kapitalile. 

„Meie jaoks on ökomärgise taotlemine igati plaanipärane ja loogiline jätk. Ökomärgisega toodete arendamine aitab tõsta nii ettevõtte mainet, kui suunata ka kasutajaid keskkonnahoidlikkuse poole. Eurolille märk meie toodetel näitab, et tegemist on keskkonnasõbralike toodetega ning on kliendile valiku tegemisel abiks,“ ütles AS Estko juhataja Liina Kikas.

Euroopa Liidu ökomärgis on väikese keskkonnamõjuga toodetele ja teenustele antav märgis, mis on mõeldud ettevõtetele, kes hoolivad keskkonnast ja tahavad vähendada oma toodete negatiivset mõju keskkonnale. Ökomärgise  kasutuselevõtt aitab kaasa ka loodusvarade tõhusamale kasutamisele, tarbijate keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja turu keskkonnahoidlikumaks muutmisele.

Lisaks AS Estko-le, võivad ökomärgist Eestis kasutada kolm ettevõtet: AS Kroonpress, AS Eskaro ning Akzo Nobel Baltics.