Neste uus arendusprojekt pakub lahenduse globaalsele plastprügi probleemile. Tulevikus on võimalik, et plastijäätmed muudetakse tagasi toormaterjaliks ning seejärel saab seda kasutada kütuste ja kemikaalide tootmisel ning uue plasti valmistamisel.

  • Jäätmed
  • 14. november 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Euroopa elanikud tekitavad igal aastal umbes veerand miljonit tonni plastijäätmeid ning vaid kolmandik sellest jõuab taaskasutusse. Maailma mastaabis on probleem eriti terav, sest 85 protsenti randades leiduvast prügist on plast. Plasti leidub isegi vees ja toidus ning mikroplasti mõju meie tervisele on teadmata.

Praegu töödeldakse plastprügi ümber valdavalt mehhaaniliselt, kogused on tarbimist arvestades väikesed ning kõik kasutatud plast ümbertöötlemiseks täna veel ei sobi.

Lahendused, mis tooks tõhusamat leevendust globaalsele plastprügi probleemile, on täna laborites katsetamisel. Neste pakub lahendusena välja plastijäätmete keemilise ümbertöötlemise, millega muudetakse plastprügi tagasi toormaterjaliks ning seejärel saab seda kasutada keemiatööstuses toornafta asemel näiteks kütustes, kemikaalides ja uue plasti tootmisel.

Neste plaanib alustada tootmiskatsetusi 2019. aastal. Aastaks 2030 on võetud eesmärgiks töödelda ümber üle ühe miljoni tonni plastijäätmeid aastas.

Jaanuaris 2018 võttis Euroopa Komisjon vastu plastijäätmete vähendamise strateegia, et kaitsta keskkonda ning luua plastimajanduses innovatsiooni ja soodustada uute töökohtade tekkimist. Strateegia järgi peab plastijäätmete taaskasutamine EL-is kasvama 2020. aastaks vähemalt 50 protsendini ja 2030. aastaks vähemalt 55 protsendini.

Nestest

Neste kontsern toodab enamikku tähtsamaid naftatooteid ning on üks suurimaid taastuvtoorainel põhineva diislikütuse tootjaid maailmas. Soomes ja Baltikumis kuulub Neste jaamade võrku üle 1000 teenindus-, automaat- ja D-jaama. Eestis tegutseb Neste alates 1989. aastast ning jaamade võrku kuulub 61 iseteenindusjaama. 2017. aastal oli Neste suurim äriühingust maksumaksja Eestis.