Nestlé käivitab NESCAFÉ 2030 plaani, et edendada taastuvat põllumajandust, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja toetada põllumeeste toimetulekut

  •  

NESCAFÉ, Nestlé suurim kohvibränd ja üks maailma lemmikkohvidest, tutvustas oma ulatuslikku plaani kohvikasvatuse jätkusuutlikumaks muutmiseks: NESCAFÉ 2030. Selle plaani raames tehakse koostööd kohvikasvatajatega, et aidata neil üle minna taastuvale põllumajandusele.

Nestlé investeerib NESCAFÉ 2030 plaani üle ühe miljardi Šveitsi frangi. Selle kaudu jätkatakse juba varem alustatud tööd jätkusuutlikkuse valdkonnas, muuhulgas taastuvpõllumajanduse rahastamist, mis tuleneb kontserni poolt võetud kohustusest kiirendada üleminekut taastuvale toidusüsteemile ja ambitsioonist saavutada kasvuhoonegaaside null netoheide.
 
"Kliimamuutused avaldavad survet kohvikasvatuse piirkondadele," ütles Nestlé kohvibrändide juht David Rennie. "Tuginedes NESCAFÉ plaani kümneaastasele kogemusele, kiirendame oma tööd, et aidata võidelda kliimamuutustega ning tegeleda kaubamärgi väärtusahelate sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega."
 
Temperatuuri tõus vähendab aastaks 2050 kohvi kasvatamiseks sobivat ala kuni 50%. Samal ajal sõltub umbes 125 miljoni inimese elatis kohvist ja hinnanguliselt 80% peredest, kes on lähedalt seotud kohvi tootmisega, elab vaesuspiiril või sellest allpool. Kohvi pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja tegutseda.
 
"Maailma juhtiva kohvibrändina soovib NESCAFÉ avaldada tõelist mõju kohvikasvatusele kogu maailmas," ütles Nestlé kohvi strateegilise äriüksuse juht Philipp Navratil. „Tahame, et kohvikasvatajate olukord areneks käsikäes kohvi positiivse mõjuga keskkonnale. Meie tegevus võib aidata kaasa muutustele kogu kohvitööstuses.“
 

Põllumajandustootjate taastuvale kohvikasvatusele ülemineku toetamine

 

Taastuv põllumajandus on lähenemisviis, mille eesmärk on parandada mulla tervist ja viljakust ning kaitsta veevarusid ja bioloogilist mitmekesisust. Tervemad mullad on kliimamuutuste mõjude suhtes vastupidavamad ja võivad suurendada saaki, aidates toetada põllumeeste toimetulekut.

NESCAFÉ pakub põllumeestele koolitust, tehnilist abi ja kõrge saagikusega kohvitaimi, et aidata neil üle minna taastuvatele kohvikasvatustavadele. Mõned näited taastuva põllumajanduse tavadest on järgmised:

Kattekultuuride istutamine aitab mulda kaitsta. Samuti aitab see lisada pinnasesse biomassi, mis võib suurendada mulla orgaanilist ainet ja seeläbi mulla süsiniku sidumist.
Olemasolevate kohvipuude pügamine või nende asendamine haigustele ja kliimamuutustele vastupidavamate sortidega aitab noorendada kohviplatse ja tõsta saaki.
 

Keskendutakse piirkondadele, kust NESCAFÉ hangib 90% oma kohvist

 

NESCAFÉ teeb kohvikasvatajatega koostööd, et katsetada ja hinnata mitme taastuva põllumajandustava tõhusust. Selleks keskendutakse seitsmele peamisele piirkonnale, kust Nestlé hangib 90% oma kohvist: Brasiilia, Vietnam, Mehhiko, Colombia, Côte d’Ivoire, Indoneesia ja Honduras.
 
NESCAFÉ eesmärk on saavutada, et:

  • 2025. aastaks on 100% kohvi hangitud vastutustundlikult
  • 2025. aastaks on 20% kohvist toodetud taastuvate põllumajandusmeetodite abil ja 2030. aastaks on kehtib see ka 50% Nestlé toodete peamiste koostisosade puhul.

 

Rahalise toetuskava katsetamine Mehhikos, Côte d’Ivoire'is ja Indoneesias, et kiirendada üleminekut taastuvale põllumajandusele

 

NESCAFÉ on pühendunud põllumeeste toetamisele, kes võtavad enda kanda taastuvpõllumajandusele üleminekuga seotud riskid ja kulud. Selleks pakutakse programme, mis aitava põllumeestel ülemineku tulemusena oma sissetulekuid parandada. Mehhikos, Côte d'Ivoire'is ja Indoneesias rakendas NESCAFÉ rahalise toetusskeemi, et aidata põllumeestel minna kiiremini üle taastuvale põllumajandusele. Ettevõte katsetab koos kohvikasvatajatega igas riigis erinevaid skeeme, otsides kõige paremat lähenemist.
 
NESCAFÉ jälgib Rainforest Alliance'iga koostöös kohvikasvatajate tehtud edusamme ja hindab nende tulemusi. Jõupingutusi täiendavad uued ja teadmistele keskendunud partnerlussuhted, nagu näiteks koostöö jätkusuutliku toidulaboriga, mis käsitleb kohvikasvatajate sissetulekute hindamise, strateegia ja edusammude jälgimist.
 

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine süsiniku kogumise ja säilitamise kaudu pinnases
 

Taastuv põllumajandus aitab kaasa ka süsinikdioksiidi eemaldamisele atmosfäärist ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele. Seetõttu on taastuv põllumajandus Nestlé süsinikneutraalsuseni jõudmise tegevuskava põhiosa. NESCAFÉ eesmärk on aidata kaasa Nestlé Zero Net eesmärgile vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid poole võrra ja jõuda 2050. aastaks süsinikneutraalsuseni. Selleks tehakse koostööd põllumeeste, tarnijate ja partneritega, et aidata kaitsta põllumajandusmaad, suurendada bioloogilist mitmekesisust ja aidata ära hoida metsade hävitamist. Nestlé kavatseb aidata põllumeestel istutada oma kohvifarmidesse või nende lähedusse rohkem kui 20 miljonit puud.
 

Rajades edasiminekuks tugevat alust

 

Alates 2010. aastast on Nestlé investeerinud jätkusuutlikkusse NESCAFÉ plaani kaudu ja teinud olulisi edusamme:
 

  • Vastutustundliku päritoluga kohv: 82% NESCAFÉ kohvist saadi 2021. aastal vastutustundlikult
  • Kohviistandused: alates 2010. aastast on põllumeestele jagatud 250 miljonit uut kohvitaime
  • Seire ja hindamine: mõju hindamine 14 riigis koostöös Rainforest Alliance'iga
  • Kasvuhoonegaaside heitkogused: 46% kasvuhoonegaaside vähendamine ettevõtte lahustuva kohvi tehastes (2020 vs. 2010, tonni toote kohta)
  • Veekasutus: 53% väiksem veekasutus ettevõtte lahustuva kohvi tehastes (2020 vs 2010, tonni toote kohta)