Homme hakkavad noored ehituspuusepad Haapsalus meisterdama promenaadipinke, mis peale vabariiklikku kutsevõistlust paigaldatakse mereäärsele teele, et linna külastavad supelsaksad neil istuda saaksid. Kahe päeva jooksul valmistatakse kaheksa pinki.

Viiendat korda Haapsalu Kutsehariduskeskuse korraldatavatel vabariiklikel noorte ehituspuuseppade võistlusel osaleb kaheksa kaheliikmelist võistkonda Eesti kutsekoolidest. Võitja selgub 21. aprilli õhtul.

Võistluste ajal toimub koolis ka Peeter Saare loeng põhumajade ehitamisest, võistlejatega kaasas olevate juhendajate ekskursioon Padise mõisa, sealsete restaureerimistöödega tutvumine ning kohaliku puidutöötlemisettevõte AS Kestvuspuit külastus.

Kutsemeistrivõistluse korraldajateks on Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove ning Haapsalu Kutsehariduskeskus. Võistlust rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ning toetavad Haapsalu Linnavalitsus, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, OÜ Tene Kaubandus ja AS Kestvuspuit.