Eile toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis esmakordselt vabariiklik hooldustöötajate kutsemeistrivõistlus. Parimaks hooldustöötajaks ja ühtlasi parimaks elustajaks krooniti Elle Kangur (Valgamaa kutseõppekeskus), parimaks anatoomia tundjaks osutus Aime Kallikorm  ja parimaks hooldajaks Heeli Puusaar (mõlemad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist). Üldarvestuses sai teise koha Aime Kallikorm ning kolmanda koha Kristina Tjutnikova (Tallinna Pedagoogiline Seminar).

Võistlustel osales 12 õpilast seitsmest erinevast koolist. Enamik õpilastest juba töötab hooldustöötajana.

Esimese ülesandena oli võistlejatel vaja lahendada anatoomiaalaseid teadmisi nõudev test, teiseks tuli näidata praktilist elustamisoskust nuku peal ning kolmandaks ülesandeks tuli aidata voodis lamav haige ratastooli.

Võitja Elle Kangur tunnistab, et ta pabistas palju ja tagantjärele tundub, et nii mõndagi ülesannet oleks saanud veel paremini sooritada.

Žürii hindas ülesannete täitmisel korrektsust, kiirust ja suhtlemisoskust. Žüriiliikmeteks olid õendusjuht Liilia Leius Ida-Tallinna Keskhaiglast, kutseandmise koordinaator Mare-Maia Kraav Tallinna Sotsiaaltöö Keskusest, hooldaja Ingrid Savi Kaiu hooldekodust ning Anna-Maija Ruhanen Helsingi sotsiaal- ja tervishoiukoolist.

Žürii esinaise Liilia Leiuse sõnul said kõik õpilased võistlusülesannete täitmisega suurepäraselt hakkama. „Veidi võiks veel harjutada elustamisvõtteid ning anatoomiat õppida. Kõige paremini saite hakkama hooldustööga, kuid ka siin saab veel paremini toimida. Ennast tuleb hoida, ainult siis saab teisi aidata, kui ise terve ja tugev oled,“ andis Liilia Leius võistlejaile tagasisidet.

Võistlus on mõeldud Eesti kutseõppeasutuste hooldustöötaja eriala õppuritele. Lisaks õpitud kutseoskuste näitamisele soovitakse võistlustega tõsta valdkonna kutsehariduse mainet. Nii korraldajad kui võistlejad olid üksmeelselt arvamusel, et hooldustöötajate võistluste traditsiooni tuleks jätkata.

Alates 2006. aastast koordineerib SA Innove noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis, samuti valmistab noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistrivõistlusteks EuroSkills ja WorldSkills. SA Innove on neid võistlusi korraldavate organisatsioonide ametlik esindaja Eestis.

Kutsemeistrivõistlusi korraldatakse koostöös erinevate kutsekoolide ja erialaliitudega ning võistluste toimumist Eestis toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.