Kui küsida noortelt, et mis takistab neid kõige rohkem tegema keskkonnasäästlike valikuid, siis 59% toob välja just rahapuuduse, kuna jätkusuutlikud valikud on enamasti ka kallimad. Samas veerand Eesti 15-25 aastasest eelistas sageli või iga kord siiski ettevõtet, mille toode või teenus oli konkurentidest kallim, kuid jätkusuutlikum, selgus Samsungi konkursi Solve For Tomorrow tellitud uuringust.

Uuringust selgus, et kuigi 59% noortest pidas peamiseks keskkonnasäästlike valikute takistavaks teguriks rahapuudust, siis põhjusest teisel kohal 12%-ga oli põhjendus, et säästvamate valikute tegemiseks puudub neil piisavalt aega, et need tegevused harjumuspäraseks muuta. Kuus protsenti märkis, et paraku ei paku ettevõtted ja organisatsioonid lihtsalt piisavalt jätkusuutlike valikuid. 

Kui noortel oleks rohkem rahalisi võimalusi ja toetust pere, tööandja, kooli, kogukonna jne poolt, siis vastas lausa 92%, et nad teeks märksa rohkem säästvamaid valikuid. „Küsitlust näitab selgelt, et noored on vägago orienteeritud keskkonnasäästlike valikute tegemisele, kui neile vaid selleks võimalus antaks. Sellised vastused on täiesti iseloomulikud noorematele generatsioonidega, keda seepärast tihti kutsutakse ka roheliseks generatsiooniks. Seda seepärast, et paljud nende tarbimisharjumused on mõjutatud jätkusuutlikusest. Ja neid otsuseid teevad nad tihti alateadlikult, sest nad on sünnist saati keskkonnateemas n-ö sees,“ selgitas Samsungi võistluse Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte. 

Solve for Tomorrow programm tahab sellel hooajal just säästlike valikute tegemist noortele lihtsamaks teha. Ja seda läbi noorte enda ideede. Nimelt oodatakse võistlusele noote ideid, kuidas lahendada erinevaid keskkonnaprobleeme, inimeste käitumist selles osas jne. Oodatakse nii tehtavaid kui ka praegu veel ebarealistlike lahendusi.

„Võistluse eesmärk ei ole luua kohe mingi reaalne toimiv lahendus, pigem otsime ideid, kuidas tehnoloogiat kasutades mingitele probleemidele üldse läheneda. Programmi jooksul õpime, kuidas ideid edasi arendada, neid esitada ning nende üle arutleda,“ selgitas Tamelyte.

Võistlusest oodatakse osa võtma 9.-12. klassi noori 3-5 liikmeliste võistkondadena. Kuni 6. oktoobrini tuleks enda võistkond ja esialgne idee kirja panna kodulehel solvefortomorrow.ee. Seejärel saavad kõik võistkonnad mentorid, kes neil aitavad ideid edasi arendada ja saab osaleda koolitustel. Võistlus kulmineerub Baltikumi vahelise finaaliga, mille auhinnafondi suuruseks on 16 000 eurot. Kusjuures möödunud aastal tõi teise koha koju just Eestis noorte võistkond.  

Lisaks Samsungi ekspertidele löövad võistluse mentoritena ja žüriis Eestist kaasa TalTechi, Mektory, Tartu Ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Junior Achievement Estonia ja teiste hariduse ja innovatsiooniga seotud organisatsioonide esindajad. 

Kogu informatsiooni Solve for Tomorrow võistluse ja tingimuste kohta leiab veebilehelt www.solvefortomorrow.ee ning kõikide uudised ja teatel leiab programmi Facebook-ist. Programmi kodulehelt leiab ka hulgaliselt õppevideoid, mis on valminud Digitaalne IQ programmi jooksul.