Wisercati ja Keskkonnaameti 2025. aasta alguseks valmiv infosüsteem OKAS-2 muudab keskkonnajärelevalve protsessi tervikuna kiiremaks ja efektiivsemaks. Erinevate lubade kontrollimine koondub ühte keskkonda, võimaldades näiteks kalapüügi ning jahindusega seotud lubade ja õiguste kontrollimist uues keskkonnas, kus kontrollijal ei ole vaja eraldi mitmesse süsteemi sisse logida. Projekti käigus korrastatakse järelevalve tööprotsesse ning parendatakse kasutusmugavust.

  • Ettevõtlus
  • 12. aprill 2024
  • Foto: Wisercat Estonia meeskond / Pressifoto

Uus infosüsteem OKAS-2 (Objekti Kontrollimise Andmekogu Süsteem) muudab järelevalveprotsessi mobiilsemaks, mugavamaks ja käepärasemaks, tõhustades seeläbi tervikuna keskkonnakaitset. Tegemist on Keskkonnaameti järelevalveametnike  igapäevase tööriistaga, millega viiakse läbi ja vormistatakse kogu Eesti keskkonnajärelevalve kontrollitoimingud – alates harrastuskalamehest kuni suurte tööstusettevõteteni.

Tänaseks on inspektoritel kasutada nõuete, kahjutasude, sunnirahade ning haldusmenetluse läbiviimise moodulid, viimase etapina arendatakse kalanduse suuna teenused. Kogu projekt kasutab läbivalt e-riigi teenuste disainimiseks mõeldud Veera disainisüsteemi, mis tagab kasutajale läbimõeldud ja ligipääsetavuse nõuetele vastava keskkonna.

„OKAS infosüsteem on kasutusel ka hetkel, kuid 2025. aasta alguseks on eesmärgiks seatud kogu vana süsteemi sulgemine. Aegunud lahenduste uuendamine on ülioluline nii kasutajate mugavuse kui ka küberturvalisuse tagamiseks. Samuti vähenevad ülalhoidmise kulud, sest kasutatakse jätkusuutlikku ning kaasaegset tehnoloogiat,“ ütles Wisercat tiimijuht Triin Tikk. „Nullist arendatava uue süsteemi puhul on kõigepealt oluline kaardistada esmavajalikud funktsionaalsused, et süsteem ei muutuks liiga keeruliseks. Käesoleva projekti eesmärk on muuta kasutajate tööprotsessid tõhusamaks ja muidugi tõsta meie looduskeskkonna kaitse taset.“

„Uus süsteem võimaldab teha mõjusamaid kontrolle, mis tagab selle, et keskkond on hoitud operatiivsemalt ning seadusevastane ja keskkonda häiriv tegevus väheneb,“ lisas Keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve arendusbüroo peainspektor Kadri Visnap. “Peamise projekti edukuse mõõdikuna kasutamegi järelevalve läbiviimisele kulunud aja vähenemist ning kogu protsessi optimeerimist kõigi meie pea 150 inspektori jaoks.“

Infoüsteemi OKAS-2 loovad Wisercat ja Keskkonnaamet koostöös Kliimaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega (KEMIT).