Riik toetab taas omavalitsusi biojäätmete konteinerite ja kompostrite soetamisel. Omavalitsused peavad tagama hiljemalt 31. detsembriks 2023, et elanikud saaksid koguda biojäätmeid konteinerisse või neid kodus kompostiks.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul aitab kompostrite ja konteinerite ostutoetus kaasa sellele, et omavalitsused saaksid kõigile elanikele pakkuda biojäätmete liigiti kogumise võimalust.

„Peame tegema biojäätmete liigiti kogumise inimestele võimalikult mugavaks. On väga oluline, et me biojäätmeid liigiti kogume, sest ainult nii saame neid ringlusse võtta. See aitab vähendada biojäätmete sattumist prügimäele, kus need eraldavad metaani ja soodustavad kliimamuutusi,” ütles minister.

Liigiti kogutud biojäätmetest valmistatakse praegusel ajal Eestis enamasti komposti, mis sobib kasutamiseks mullaviljakuse parandajana. Lähiaastail on näha ka biogaasi tootmise kasvu, mida saab kasutada autokütusena, majade kütmiseks ja elektri tootmiseks.

Toetust on võimalik taotlema hakata sügisel ning taotlusi vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras. Toetust jagatakse heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ning meetme töötas välja Kliimaministeerium koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Vooru eelarve on ligi 100 000 eurot, kuid ühe projekti kohta antakse toetust kuni 15 000 eurot. Toetust jagatakse kuni eelarve ammendumiseni.

Abi saavad need väljaspool Harju maakonda asuvad omavalitsused, kus 1. mai seisuga ei ole võimaldatud elanikele korraldatud biojäätmete äravedu. Toetust ei jagata omavalitsustele, kes on viimase viie aasta jooksul juba biojäätmete konteinerite või kompostrite soetamiseks toetust saanud. Selliseid omavalitsusi on kokku kümme: Alutaguse vald, Antsla vald, Häädemeeste vald, Kanepi vald, Muhu vald, Narva linn, Rakvere vald, Rõuge vald, Sillamäe linn, Võru vald. 

Taotluse esitamise hetkeks peab omavalitsuses kehtima uus korraldatud jäätmeveo hange, mis hõlmab ka biojäätmete veoteenust, või peab uus hange olema vähemalt riigihangete registris välja kuulutatud. Omavalitsused, kes ei ole veel biojäätmete vedu korraldanud, peavad toetuse saamiseks vajadusel esmalt muutma oma jäätmehoolduseeskirja ning seejärel välja kuulutama uue jäätmeveo hanke, mis on kooskõlas jäätmehoolduseeskirjaga.