Kohalikel omavalitsustel avaneb peagi järjekordne võimalus taotleda toetust oma elanikele biojäätmekonteinerite ja kodukompostrite ostuks.

  • Toit ja aiandus
  • 24. august 2021
  • Foto: Kompostikast Laagna aias Lasnamäel. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Peame biojäätmete eraldi kogumisega jõudsamalt edasi minema,“ nentis keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Biojäätmed moodustavad praegu paraku ligi kolmandiku segaolmejäätmetest. Üks põhjus on, et inimestel napib võimalusi biojäätmeid oma kodu juures eraldi ära anda või pole neil piisavalt teadmisi, kuidas neid kodus kompostida. Selle olukorra parandamise võti on omavalitsuste käes.“

Minister allkirjastas määrusemuudatuse, millega kohalikud omavalitsused ning nende loodud koostööorganisatsioonid saavad võimaluse taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu toetust just kodude juurde paigutatavate biojäätmete kogumiseks mõeldud konteinerite ning kompostrite ostuks. Üks taotleja saab küsida toetust kuni 200 000 eurot või maksimaalselt 90% maksumusest. Taotluste valikukriteeriumid on seatud selliselt, et suurema omaosalusega ning nii konteinereid kui ka kompostreid sisaldavad taotlused saavad rohkem hindepunkte. Samas eelistatakse võrdsete hindepunktide korral väiksema toetussummaga taotlusi, mis tähendab, et väiksemad omavalitsused saavad ilmselt eelise.

Biojäätmeid peab kõikjal Eestis saama tekkekohal ära anda või alternatiivina kompostima hiljemalt 2023. aasta lõpus.

„Usun, et kodudes tekkivate biojäätmete liigiti kogumisele ja kompostimisele keskenduv taotlusvoor aitab omavalitsustel seda nõuet täita,“ sõnas minister. „Loodame innukat taotlemist. Sellist võimalust, kus saame anda 90% toetust, tõenäoliselt enam tulevikus ei tule.“

KIK plaanib taotlusvooru avada septembri alguses. Sellest teavitatakse nii KIKi kodulehel (meetme info) kui ka omavalitsustele saadetava otsepostituse teel.

Riik on omavalitsusi jäätmete liigiti kogumise edendamisel toetanud ka varem. Nii sai 2018. aastal küsida toetust jäätmejaamade rajamiseks ja uuendamiseks ning mullu jäätmete liigiti kogumise taristu arendamiseks (jäätmejaamad, jäätmemajad, konteinerid, kompostrid) ja biojäätmete käitlemiseks. Järgmisel aastal on plaanis jätkata taristuarenduse toetamist Euroopa Liidu vahenditest, kus perioodiks 2021–2027 on toetust ette nähtud 35,5 miljonit eurot.

Lisaks võivad kohalikud omavalitsused tulla taotlema toetust jäätmete ringlusse võtuks ja selle ettevalmistamiseks. See voor on hetkel avatud ning taotlusi oodatakse pidevalt, kuid hiljemalt septembri lõpuks. Samuti on hetkel KIKis avatud jäätmetekke vältimise ja korduskasutuse tegevuste taotlusvoor ning kohalikud omavalitsused saavad küsida toetust eterniidi kogumiseks.