Mitu olulist Läänemere kalapopulatsiooni on endiselt kriisis. Eestimaa Looduse Fond koos teiste Läänemere riikide keskkonnaorganisatsioonidega saatsid pöördumise Euroopa Liidu ministritele, kus kutsutakse üles kriitilises seisus kalapopulatsioonidele taastumiseks aega andma, lõpetama ülepüük ja keskenduma Läänemere ökosüsteemi hoidmisele. Olukorra parandamiseks tuleb tugineda teadlaste nõuannetele ja peatada 2021. aastal Läänemere läänepoolse heeringapopulatsiooni ja idapoolse tursapopulatsiooni püük.

  • Veemajandus
  • 9. juuli 2020
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) avaldas värske soovituse kala püügimahtude kohta. Vaatamata soovitustele, on Läänemere kalanduse eest vastutavad ministrid aastaid otsustanud toetada ülepüüki. Pooled 2020. aastal vastutavate ministrite otsustatud püügikogustest ületavad teadlaste parimale teadmisele tuginevaid soovitusi. Järjepideva ICES soovituste eiramise tõttu on Läänemere läänepoolse heeringapopulatsiooni ja tursa olukord väga kriitiline. Positiivse näitena aga on teadlaste püügisoovitusele toetudes Liivi lahe räime olukord paranenud ning sellest võidab nii Läänemeri kui ka kohalik kalurkond. Vaatamata sellele soovib osa Läänemere ministreid ka järgmisel aastal püüda rohkem, kui on jätkusuutlik.

„Selleks, et kalapopulatsioonid saaksid taastuda ning Läänemerest pärit kala oleks meil ka tulevikus, on ühise kalanduspoliitika alaste kokkulepete ja kohustuste järgimine olulisim samm, mida vastutavad poliitikud ja ametnikud saavad teha,“ ütles ELFi jätkusuutliku kalanduse ekspert Joonas Plaan. „Soovituslikud püügivõimalused peavad toetuma teadlaste nõuannetele. Ainult nii saame tagada kestliku kalanduse Läänemeres,“ lisas Plaan.

„Kuigi Eesti vetes on kalade olukord pealtnäha hea ning ICESi soovitused ei tundu Eesti kalandust puudutavat, on Eesti keskkonnaministril kohustus seista Läänemere elustiku eest ning julgustama seda tegema ka oma kolleege Euroopa Komisjonis,“ vastas Joonas Plaan küsimusele, miks peaks meie ministrid hoolima teiste riikide püügivõimaluste vähendamise eest.

Teadlaste püügisoovituste kuulamine toob kasu nii kaluritele kui ka Läänemere ökosüsteemile. Hea näite leiab siitsamast Liivi lahest. Juba aastaid on Liivi lahe räimepüügil rakendatud iga-aastase lubatud püügikoguse seadmisel ICESi teadlaste soovitust ning ühisest kalanduspoliitikast tulenevaid nõudeid. Praegu võimaldaks ICESi laiapõhjaline teaduslik analüüs 2021. aastal lubatud Liivi lahe räime püügikogust isegi suurendada.

Need püügikogused on olnud piisavad ka Eesti kalandussektorile. Kaubamärgi Briis all räime ja kilutooteid müüv DGM Shipping kvaliteedijuhi Katrin Rüütli sõnul on senised püügivõimalused olnud piisavad ning Eesti räime- ja kilupüük on hästi juhitud. See edulugu peaks julgustama kalanduse eest vastutavaid ministreid kõik iga-aastased lubatud püügikogused 2021. aastaks teadlaste soovitustega vastavusse viima.

Eestimaa Looduse Fondi pöördumine keskkonnaministrile (sh täpsemad keskkonnaorganisatsioonide soovitused püügimahtude määramiseks)