Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutavad välja keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursi. Võitja omavalitsus saab KIKi toel enda keskkonnategevust kuni 50 000 euro väärtuses veelgi tõhustada.

„Inimeste keskkonnakäitumine on suuresti kinni neis endis, kuid selle parandamisele saab omalt poolt kaasa aidata. Omavalitsustel on võtmeroll, kuidas oma elanikele luua tingimused, mis soodustaksid nende keskkonnakasulikke valikuid,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. Minister lisas, et päris mitmed kohalikud omavalitsused on näidanud ses osas head eeskuju ning sellistel on aeg end nüüd üles anda, et inspireerida teisigi. „Iga väike keskkonnategu aitab kaasa suurematele tegudele keskkonna heaolu paremaks muutmiseks.“

KIKi juhataja Andrus Treier sõnab, et soovime konkursiga esile tuua omavalitsusi, kes on mõne huvitava ning olulise arengu või projektiga silma paistnud.

„Kindlasti annab see häid ideid ka teistele ning innustab tegutsema. Loodetavasti saame konkursilt kasulikke mõtteid ning oskame tulevikus suunata ka teisi omavalitsusi sisukaid lahendusi kasutusele võtma,“ lisab Treier. „Võitja saab KIKilt kuni 50 000 eurot keskkonnaalasel koolitusel osalemiseks, keskkonnateemalise avaliku ürituse korraldamiseks või keskkonnaheaolule kaasa aitava investeeringu toetamiseks,“ tutvustab Treier auhinnaraha kasutamist.

Keskkonnakonkurssi korraldatakse esmakordselt. Kandideerima on oodatud kõik omavalitsused, kel on eelneva kalendriaasta jooksul ette näidata teod, millega väärtustatakse elukeskkonda, vähendatakse negatiivset keskkonnamõju ja suurendatakse elanike keskkonnateadlikkust. Võitja saab lisaks kuni 50 000-eurosele auhinnarahale enda kasutusse keskkonnamärgi „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus“.

End üles anda saab kuni 19. juunini 2020. Selleks tuleb esitada elektrooniline ankeet www.keskkonnatunnustused.ee veebikeskkonnas.