Kuni 31. maini k.a saab kandideerida Euroopa Linnade Rahastu (EUCF) taotlusvooru. Eesmärgiks on rahaliselt toetada investeeringuid säästvasse energiasse ja kliimameetmetesse. Tulemused tehakse teatavaks 2021. aasta augustis.

Toetust saavad taotleda kõik omavalitsused ja kohalikud asutused investeerimiskontseptsioonide arendamiseks, mis on seotud nende energia ja kliimameetmete tegevuskavades kindlaksmääratud tegevuste kasutuselevõtuga. EUCF võimaldab saada toetust 60 000 eurot taotluse kohta.

Oodatav tulemus on väljatöötatud investeerimiskontseptsioon, näiteks dokument, mis annab investoritele ja finantsasutustele vajalikku teavet investeerimisprojekti hindamiseks. EUCF on avatud kohalikele omavalitsustele, eraettevõtjad ei ole toetuskõlblikud.

Rahastust saavad taotlused, mis on piisavad suured ja omavad efekti. Samuti eeldatakse, et taotusega koos on kaasas veenev dokumentatsioon investeeringu kavandamise kohta ja see on erainvestorile atraktiivne. Näiteks kolme-nelja kortermaja renoveerimine on juba paar miljonit investeeringut ja päris suur energia kokkuhoid.  Eestist laekus esimeses voorus vaid üks taotlus ja see ei vastanud žürii ootustele.

 

Mida saab rahastada?

EUCF-i finantstegevusi, nagu (tehnilised) teostatavusuuringud, turuanalüüs, sidusrühmade analüüs, juriidiline, majanduslik ja finantsanalüüs, riskianalüüs jne, mida on vaja investeerimiskontseptsiooni arendamiseks. Neid tegevusi saavad teha oma töötajad või alltöövõtjatest väliseksperdid.

Toetusega ei saa tegelikke investeeringuid otse rahastada, kuid see katab ressursside koondamise ja teenustele juurdepääsemise kulud investeerimiskontseptsiooni arendamiseks.

EUCFi esimene taotlusvoor avati 2020. aastal ja selle tulemusel laekus kõigist 28-st toetuskõlblikust riigist (EL ja Ühendkuningriik) üle 250 taotluse.

Toetus määrati 30 saajale 14 riigist: Belgia (1), Saksamaa (1), Hispaania (2), Portugal (1), Madalmaad (3), Itaalia (4), Malta (1), Bulgaaria (1), Horvaatia (3), Ungari (4), Poola (2), Leedu (1), Taani (2), Ühendkuningriik (3)

Auhinnatud projektid on suunatud erinevatele sektoritele:

  •   arukad võrgud
  •   jätkusuutlik liikuvus
  •   kaugküte
  •   elamud
  •   avalikud hooned
  •   uuenduslik energiataristu
  •   ehitisintegreeritud taastuvenergiasüsteemid

Lisateave ja taotluste esitamine veebis. Veebipõhine taotlemine on lihtne: vaid paar kiiret sammu. Veebisaidil on saadaval kasutajatugi.

Lisaks saab infot: Martin Kikas (Tartu Regiooni Energiaagentuur/TREA ), martin.kikas@trea.ee

TREA saab:

  •     anda teavet taotluse esitamise protsessist;
  •     toetada teid taotluse esitamise protsessi ajal (näiteks selgitada linnade investeerimis- ja ekspertteadmiste vallas, kavandada liitmist/ühendamist, kui on kohaldatav, teha taotluse kvaliteedi- / inglise keele kontroll).

Omavalitsustel on oluline registreerida ja alustada taotlusprotsessi isegi siis, kui nad lõpuks seda toetust ei saa. Seda tehes saab omavalitsus asutuselt tagasiside aruande, mis aitab taotlejal kandideerida järgmiste toetuste saamiseks.

EUCFi on algatanud ja seda juhivad Energy Cities / Climate Alliance / Adelphi / Fedarene / Enviros ning seda rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020. EUCF hõlmab 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning EMP-EFTA riikidest Islandit, Liechtensteini ja Norrat.

-------------

LISATEAVE ja KKK:  külastage veebisaiti eucityfacility.eu ja selle jaotist KKK.              3

Sobivuskriteeriumid

Eestikeelne tutvustav vebinar (1. taotlusvooru kohta)