Tänu tähelepanelikule ja aktiivsele kodanikule tabati eile kaks meest, kes üritasid auto järelhaagise täit ehitusprahti Pärnus Raeküla männikus maha laadida.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 tuli eile lõuna ajal ühelt meeskodanikult teade, et ta on Pärnu linna piiril raudtee ääres kinni pidanud järelhaagisega auto, millest hakati ehitusjäätmeid maha panema. Teataja korrale kutsuva märkuse peale asusid mehed jäätmeid koormasse tagasi tõstma ja tahtsid ära sõita, kuid teate edastaja suutis prahitoojaid kuni inspektorite tulekuni paigal hoida.

Kohale tulnud keskkonnakaitseinspektorid alustasid jäätmeid toonud meeste suhtes väärteomenetluse ja süüdlased võetakse seaduserikkumise eest vastutusele.

Tegemist oli elamu renoveerimisel tekkinud ehitusjäätmetega, mille prügilasse viimine oleks inspektorite hinnangul maksma läinud umbes tuhat krooni.

"Raeküla männik on Pärnu linna rohelised kopsud ja ühtlasi ka maastikukaitseala, mida linnakodanikud aktiivselt puhkamiseks kasutavad ning seetõttu on prahi metsa alla viimine ääretult vastutustundetu ja hoolimatu käitumine,“ märkis Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni juhataja Teet Sepp.

„Taoliste rikkumiste puhul on hiljem süüdlaste kindlaks tegemine raske, kuid tänu keskkonnateadlikele kodanikele on võimalik looduse risustajaid vastutusele võtta. Keskkonnainspektsiooni nimel tänan kaaslinlast Toomast, kes väärtustab puhast loodust ja hoolib oma kodulinna ümbrusest,“ ütles Sepp.