Tallinna linnas on palju elurikkust - meie kõrval elavad nii putukad, linnud kui ka erinevad loomad ning on oluline pakkuda ka neile sobivaid elupaiku. 

Linna elurikkuse suurendamiseks on Tallinn võtnud eesmärgiks järjepidevalt vähendada rohealade niitmise mahtu. Nii näiteks on kehtivates rohealade hooldamise lepingutes ette nähtud senisest vähem intensiivset rohealade niitmist. 
 
Eelmine aasta küsitlesime Kesklinna linnosa elanikke nende rohealade kasutamise ning niitmisvajaduste osas (uuri lähemalt eelmise aasta uuringu kohta siit). 
 
Selle aasta küsimustiku eesmärk on saada Põhja-Tallinna elanike tagasiside rohealade niitmisvajaduse osas. Et saaksime paremini planeerida, milliseid rohealasid linnaosas järgmisel hooajal rohkem või vähem niita või millist hooldust teostada, vajame infot selle kohta, millised rohealad on aktiivses kasutuses ning millisel viisil ja kui tihti neid kasutatakse.  
 
Õige niitmisrežiimi valik aitab meil hoida ümbritsevat elusloodust pakkudes väärtuslikku elukeskkonda igale eluslooduse osale. Niitmata muru ja niit alandavad temperatuuri tõhusamalt kui niidetud muru ning säilitavad dekoratiivsuse ka pikema kuumalaine vältel. Niit vähendab kuumasaare efekti ning samuti võtavad niitmata alad paremini vastu sademevett. Arvestades, et kliimamuutuste tõttu muutub ka meie kliima heitlikumaks, siis on nii kuumasaare efekti leevendamine kui ka võime paremini vihmavett omastada linnades aina olulisemad. 
 
Kõik vastajad jäävad anonüümseks. Vastuste põhjal tehakse üldanalüüs Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt.  Küsimustik on valminud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Põhja- Tallinna Valitsuse koostöös. 


Küsimustik on leitav siit.
 

  • Küsimustiku keelt saate vahetada küsitluse aknas paremast nurgast. Valikus on eesti, inglise ning vene keel.
  • Küsimustik on avatud 01.07.2024-04.08.2024