Üheksa Põhjamere-äärset riiki (Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Holland, Luksemburg, Taani, Rootsi, Iirimaa ja Ühendkuningriigid) plaanivad muuta taastuvenergia rolli Euroopas ning juba sel kuul arutada taastuvatest energiaallikatest koosneva supervõrgu loomist.

Võrgustik, mis koondab tõhusaid veealuseid kaableid tuhandete kilomeetrite ulatuses, plaanitakse valmis saada kuni 30 miljardi euro suuruse eelarvega. Plaanitavat supervõrgustikku võrreldakse juba praegu 30GW puhta energia akuga, mis võimaldab energiat säilitada, kui nõudlus selle järgi on väiksem.

Kaugemas perspektiivis loodetakse võrgustikku oluliselt laiendada ja ühendada sinna ka päikesepaneelid Sahara kõrbes. Teadlased hinnangul piisaks vaid 0,3%-st Sahara kõrbele langevast valgusest, et lahendada Euroopa energiavajadusega seotud probleemid.

Võrgustiku üheks olulisemaks boonuseks peetakse, et see muudaks taastuvenergia kohalikust ilmast sõltumatuks. Seega langeks ära taastuvenergia kriitikute suurim argument.

Võrgustiku loojad loodavad, et tulevikus saab valmiv projekt olema kui selgroog teistele analoogsetele puhta energia projektidele.

Taastuvenergia supervõrgustik oleks tähtis samm EL plaanis toota aastal 2010 20% kogu vajaminevast energiast taastuvenergeetika baasil.

____________________________

Allikad:         

North Sea countries come together for a green energy ‘supergrid’“ Ecofriend 4.01.2010

Alok Jha „Sun, wind and wave-powered: Europe unites to build renewable energy 'supergrid'“ Guardian 3.01.2010