2016. aasta sügisel alustas Põltsamaa ÜGs tegutsemist Gaia õppesuuna 1. klass. See on  kogukonnaklass – arengukeskkond lastele, peredele, õpetajatele ja teistele koolikogukonna liikmetele. Õpetajad, lapsed ja vanemad moodustavad tegusa ringi, kus kõik saavad olla õpilasteks ja õpetajateks. Vanemate ja kooli koostöö nii õppetööga seotud küsimustes kui koolielu argiteemadel on tihe

Õppetöö Gaia klassis toimub vastavalt riiklikule õppekavale, kuid õppekavas seatud eesmärkideni jõudmiseks on olulisel kohal loodusõpetuse ja pärimuskultuuri lõimimine ülejäänud ainevaldkondadega. Lisaks on õppetöö lahutamatult seotud huviringide tegevusega. Huviringid aitavad lastel keskenduda oma annete arendamisele. Inglise keele õpe algab esimesest klassist ning lähtub samast teemast, millega lapsed parajasti tegelevad.

Palju tunde toimub õuesõppe ning projektõppe vormis. Parim õppimine toimub läbi vahetu elulise kogemuse ning parim õpetaja on oma ala meister. Lapsed saavad ise tegutseda näiteks laadal kaubeldes, nad matkavad, aitavad mesilasi pidada, istutavad puid ja voolivad savi. Gaia klassi lapsi võib igal nädalal trehvata looduses, muuseumis, raamatukogus, linnas, lõkke ääres ja mujal.

Gaia suuna õpetajatena peame oluliseks, et igal lapsel oleks koolis hea olla ning et lapsed õpiksid üksteisega arvestavalt koos tegutsema. Tähtis on leida tasakaal nii iseenda ja ümbritseva looduskeskkonna, kui ka sotsiaalse keskkonna vahel. Seetõttu arvame, et Gaia õppesuund sobib loodussõbralikku eluviisi väärtustavatele peredele, kus vanemad on valmis jõudumööda klassi tegemistes kaasa lööma.

Kohtume Gaia klassiruumis Veski tänava koolimajas. Selleks, et info jõuaks kõikide huvilisteni, palume seda julgesti jagada. Oodatud on kõik, kes soovivad meie tegemistega tutvuda!