Kogemustoad on hea võimalus alustavale ühingujuhile või uutele juhatuse liikmetele kuulata-küsida teiste eetsvedajate kogemusi MTÜ juhtimise, eestvedamise, projektide juhtimise jm igapäevase töö osas. Ühingu juhtidel on kasulik "suunata" kogemustubadesse liikmeid, kellest nad ootavad suuremat panustamist ühingu tegemistesse. Ootame ka inimesi, kes alles plaanivat ühingut asutada või senisest aktiivsemalt kaasa lööma hakata.

Kogemustoad toimuvad Põlvamaa Arenduskeskuse ruumides, Kesk tn20. Kogemustoad on  TASUTA, kuid palume eelregistreerida portaalis www.arenduskeskused.ee.

13. aprillil kell 13-16 jagavad kogemusi Helle Kivi ja Mall Kõpp

Helle Kivi (MTÜ Lahedad Naised Lahedalt, MTÜ Ti No - enamasti noortele suunatud tegevus). Mõlema ühingu puhul ei piirdu tegevus ühe maakonnga, vaid on laienenud ka naabermaakondadesse. Helle kogemusepagasis on nii noortele, töötutele kui peredele suunatud projektid. Samuti on ta kokku puutunud avalike teenuste osutamisega ning juhtinud paljusid koolitusprojekte. Hellet iseloomustab sotsiaalsete probleemide tunnetamine ja nendele laheduste otsimine ja elluviimine. Ka on ta laia silmaringiga kogukonna vedur, kellele on tähtis inimeste arendamine ning toimetulekuoskuste suurendamine. Lisaks tegeleb projektide nõustamisega, töönõustamisega, kujundab kodulehti ja logosid, õpetab seda ka teistele. On kogunud enda kõrvale fantastilise meeskonna ning aluse pannud Põlva- ja Võrumaa noortementorite võrgustikutegevusele, et kõik noortega tegelevad inimesed laiemale koostööle kaasata. Ühingu koduleht www.lahedadlahedalt.eu.

Mall Kõpp  (Vastse-Kuuste naisteklubi „Kolmapäev“). Mall Kõpp MTÜ Vastse-Kuuste Naisteklubi "Kolmapäev" eestvedaja ning projektijuht.  Mallel on pikaajalised kogemused erinevate klubile ja kogukonnale suunatud koolitusprojektidega. Koolituste teemad on laiad: alates eneseabist kuni aiakujunduseni. Malle tugevusteks on meeskonna kaasamine, klubilise tegevuse pikaajaline juhtimine ning heade partnerlussuhete hoidmine kohaliku omavalitsusega. Ta on võtnud enda südameasjaks kogukonnaliikmete arendamise ja  nende toimetulekuvõime tõstmise. Klubi korraldab juba kuusteist aastat Vastse-Kuuste kevadlaata ja kaheksandat aastat Talupäeva. Erinevate projektide tulemuseks on kasu väljapoole klubi: aleviku haljastus ja puhkekohad on suuresti nende kätetöö.

26. aprillil kell 13-16 jagavad kogemusi Ly Mikheim ning Tiina Länkur

Ly Mikheim on  SA Maarja Küla juht ja ta omab kümneaastast kogemustepagasit intellektipuudega inimestele  mugava kodu loomisel Põlvamaale. SA Maarja Külas on läbi viinud kümneid projekte alates ehitusalastest, koolitustest kuni  erivajadustega inimeste võrgustiku arendamiseni. Ly´l on kogemused sotsiaalhoolekande alal, tööandjana mittetulundussektoris  ning vabatahlike kaasajana.  Ka rahvusvaheliste projektide pagas on muljetavaldav. Ly kogemused võiks huvitada inimesi, kes tegelevad sotsiaalsete gruppidele paremate võimaluste loomisega ning soovivad saada teistelt kogemusi. Maarja Küla koduleht: www.maarjakyla.ee

Tiina Länkur  on tegev mitmes ühingus: Rosma Haridusselts (Johannese Kool ja Lasteaed), MTÜ ITA ja LC Põlva Gloria. Nende ühingute  juhatuses olles ja nende eesmärkidest lähtuvalt tegutsedes on Tiina omandanud kogemusi väga paljudes valdkondades. Tema kogemustepagasis on Rosma Haridusseltsi arendusprojektid,  MTÜ-s ITA kogukonnategevused Peri külas, lisaks heategevuslike ja muude ürituste korraldamine. Eriline tähelepanu kuulub Johannese Koolile ja Lasteaiale, selles lapsesõbraliku arengukeskkonna kujundamisele.  Ühendus panustab palju  loodushoidliku mõtteviisi kasutamisele ja levitamisele ning säästva elulaadi edendamisse. Need prioriteedid väljenduvad ka kooli igapäevatöös: näiteks korraldab kool lastele kohaliku ja tervisliku toidu pakkumine. Tal on kogemus ja kokkupuude Põlvamaa piirkonnas Euroopa Liidu vahendite suunamisega kogukonna, selle liikmete ning piirkonna hüvanguks (Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liikmena). Tiina tugevusteks on lisaks MTÜ ja OÜ juhtimise praktilisele tegevusele inimeste kaasamisoskus,  läbirääkimisoskused, seotus erinevate valdkondadega kolmanda sektori esindajana. Johannese kooli koduleht: rosma.edu.ee

Koolitust kaasrahastab Siseministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond