ETO ja OÜ Boom Productions koostöös on valminud õppefilm „Meie sõbrad pakendikud“.

Filmi üldine eesmärk on propageerida loodussäästlikku eluviisi, filmi sisu keskendub pakendijäätmetele, juhtides tähelepanu nende olemusele ja õpetades, kuidas pakendijäätmetega õigesti ümber käia. 

Filmi tehniline lahendus koosneb tava- ning animafilmist, kus pakendid (pakendikud) ellu ärkavad ja suhtlevad. Peategelased on lastega perekond ja pakendid. Pakendid on elavad, oma näo ja iseloomuga ning nende unistuseks on sattuda poeriiulilt heasse peresse, kus nendega õigesti ümber käiakse. Sattudes heasse peresse, on pakenditel võimalus saada uus elu  - sattuda taaskasutusse ja tulla uuesti mõnel teisel kujul peredele külla. Pakendikud ei soovi oma elu lõpetada prügimäel või metsas loodust reostamas ning seepärast ongi nad kehastuud meie keelt kõnelevateks tegelasteks, kellel on meile tõsine sõnum: andke pakendijäätmetele uus elu. Pakendikud õpetavad meile ja filmiperele, kuidas pakendijäätmeid sorteerida ja taaskasutusse suunata, vältides nende sattumist prügimäele.

Usume, et filmi on võimalik kasutada õppevahendina nii koolieelsetes lasteasutustes kui põhikooli esimeses ja teises kooliastmes (näiteks loodus- ja sotsiaalainete tundides, keskkonnanädala ürituste raames). Film sisaldab parajas koguses huumorit ning äratundmisrõõmu ka täiskasvanutele ning on kasulik igas vanuses inimestele.

Film on nii eesti- kui vene keeles ja pikkusega 20 minutit.

Filmi on valminud ETO tellimusel ja kulul. Lasteaiad, koolid ja muud lasteasutused, kes on huvitatud filmi kasutamisest õppematerjalina, saavad filmi DVD meilt tasuta (DVD soovi korral palume teada anda e – maili teel: siret@eto.ee).

Filmi eestikeelset versiooni on võimalik vaadata siit: http://www.eto.ee