Paljassaare poolsaarel avatakse 29. septembril kell 14 laudtee koos teabetahvlitega, mis valmis Tallinna Keskkonnaameti juhtimisel läbiviidava projekti NATTOURS raames.

  • Keskkonnaharidus
  • 29. september 2017
  • Foto: Laudtee (ei asu Paljassaarel) Pixabay, CC Public Domain

Reedel, 29. septembril kell 14 saab esmakordselt Paljassaare laudteel jalutada ja teabetahvleid uudistada. Tallinna Keskkonnaameti spetsialistid tutvustavad lähemalt nii Paljassaare hoiuala ja kaitse eesmärke kui ka projekti NATTOURS raames läbiviidavaid tegevusi.

Laudtee eesmärgiks on suunata hoiuala külastajad ettenähtud radadele, et  kaitsta väärtuslikke kasvukohti ning säästa kaitsealuseid taimi tallamisest. Laudtee lõigud asuvad Pikakari supelranna ja Väike-Paljassaare vahel. Pikakari poolse laudtee pikkus on 500 meetrit,  lühema laudtee osa on 50 meetri pikkune ning lõppeb puhkekohaga, kus saab lahes pesitsevaid linde vaadelda.

Laudtee ääres on ka teabetahvlid, mis annavad külastajale infot ümbritsevast elurikkusest ning poolsaare põnevast ajaloost, sealhulgas tuletades meelde, et rannas liikumine on lindude häirimise vähendamiseks pesitsusperioodil 1. maist kuni 31. juulini keelatud.

Paljassaare poolsaarest on kujunenud paljude Põhja-Tallinna elanike lemmikpaik looduses jalutamiseks ja puhkamiseks. Linnuvaatlejaid ja teisi loodussõpru meelitab kohale Paljassaare poolsaare põhja- ja lääneosas paiknev Paljassaare hoiuala, mis moodustati 2005. aastal linnu- ja loomaliikide ning nende elupaikade kaitseks. Tegu on üle-euroopalise tähtsusega linnualaga, kus on loendatud üle 230 erineva linnuliigi.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt hiljuti läbi viidud rohealade külastusuuringud näitasid, et Paljassaare on paik, kus käiakse Tallinna rohealadest enim marju, seeni või ravimtaimi korjamas, samuti armastatakse seal kalastada.

Tallinna Keskkonnaameti juhtimisel ning koos Helsingi linna ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega läbiviidava projekti NATTOURS eesmärgiks on suurendada teadlikkust loodusväärtuste kohta Tallinna ja Helsingi linnas nii kohalike elanike kui ka turistide seas. Projektis on olulisel kohal muu hulgas linnuvaatlus ning mõlema linna märkimisväärselt mitmekesine taimestik. Projekti käigus luuakse veebiportaal, mis sisaldab loodusturismi ja loodushariduse alast teavet Tallinnas ja Helsingis asuvate linnaloodusobjektide kohta. Projekti ehitustööde raames on juba valminud Tammesalu laudtee Kadrioru pargis ning peatselt alustatakse linnuvaatlustorni ehitusega Rocca al Mare promenaadi äärde.

Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm. Projekti kestab 2016. aasta märtsist 2018. aasta oktoobri lõpuni. Projekti veebileht.