Paljassaare reoveepuhastusjaamas avati uus mehaanilise puhastusetapp. Üritusel andsid projektist ülevaate Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, OÜ Utilitase kontserni juht ja AS-i Tallinna Vesi nõukogu esimees Priit Koit ning AS-i Tallinna Vesi tegevjuht Aleksandr Timofejev. 

Aleksandr Timofejevi sõnul tagavad reoveepuhastusjaama uued kaasaegsed seadmed pealinlastele töökindlama ja tõhusama reoveepuhastuse.

„Paljassaare reoveepuhastusjaama rekonstrueerimistööde käigus rajati uued liivaeraldusbasseinid ja nendega kaasnevad rajatised ning ajakohastati olemasolevaid tehnoloogilisi seadmeid. Ehitati uued sisse- ja väljavoolukanalid, rasvamahutid koos biofiltriga ja möödavool võrehoonest. See võimaldab hoida merre suunatava heitvee kvaliteeti väga heal tasemel ning hoida Läänemerd puhtamana,“ selgitas Timofejev.

Tegemist on ettevõtte viimase kümnendi suurima investeeringuga, mille kogumaksumus on 7,8 miljonit eurot. Projekti teostasid RVT Ehitus OÜ ja OÜ Mapri Ehitus. Hankeleping sõlmiti detsembris 2019, ehitustööd algasid 2020. aasta alguses ja jõudsid lõpule tänavu juulis, mil algas süsteemi testimine.

Mehaaniline puhastus on reovee puhastamise esimene etapp, mille käigus eemaldatakse jaama sisenevast reoveest suurem praht, liiv ja muud füüsilised osakesed. Reovesi jõuab sinna peapumplast survetorustike abil. Mehaanilises puhastusetapis liigub reovesi esmalt läbi võrede, mille abil võetakse välja praht, ja suundub edasi liivapüünistesse, kus eemaldatakse liiv. Seejärel jõuab vesi eelsetititesse, mis lõpetab mehaanilise puhastusetapi.

Uued liivapüünised võimaldavad liiva eraldada efektiivsemalt, mis mõjub hästi kogu puhastusprotsessile. Varem eemaldati rasv veepinnalt käsitsi, nüüd toimub see automaatselt. Koos rasvamahutiga rajati õhufilter ebameeldiva lõhna vähendamiseks ja kaeti olemasolevad liivapüünised katteplaatidega, mis parandab välisõhu kvaliteeti.

Paljassaare reoveepuhastusjaam teenindab rohkem kui 450 000 inimest pealinnas ja lähivaldades. Iga päev puhastatakse reoveepuhastusjaamas 130 000 m³ reovett. Reoveepuhastusjaamas töödeldakse reovett kolmes erinevas puhastusetapis, et reoveest saaks kõigile nõuetele vastav heitvesi, mille võib merre suunata. Uued tänapäevase tehnoloogiaga seadmed võimaldavad reovett puhastada efektiivsemalt ja see omab otsest mõju Läänemerre suunatava vee kvaliteedi väga heal tasemel püsimisele.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas avati uus mehaaniline puhastusetapp