Koostöös Transvali ja Nestega vähendab toidu- ja joogivaldkonnas tegutsev Paulig oluliselt Helsingis Vuosaari sadamapiirkonnas logistikast tekkivat kasvuhoonegaaside hulka. Transvali terminalitraktorid, mis transpordivad Pauligi kaupa hoidla aladelt Pauligi lattu, sõidavad alates 2021. aasta juunist Neste MY taastuvtoorainest diislikütusega.

Tänu koostööle väheneb oluliselt Pauligi logistikast tekkivate heitgaaside hulk. Neste MY taastuvtoorainetest diislikütusega sõitev masin toodab elutsükli jooksul kuni 90% vähem kasvuhoonegaaside heitmeid kui fossiilse diislikütusega sõitev masin*. Niiviisi väheneb sõiduki kasutamise mõju keskkonnale 51 tonni heitgaaside võrra.

„Oleme ettevõttele seadnud ambitsioonikad kliimaeesmärgid, mis on teaduspõhiste sihtide algatuse Science Based Targets poolt heaks kiidetud. Meie eesmärk on vähendada 2030. aastaks ettevõtte enda tegevusest tekkivaid kasvuhoonegaaside heitmeid 80% ja väärtusahelast tekkivaid heitmeid 50% võrra. Pauligi logistika kliimaeesmärk on 2025. aastaks vähendada logistikast tekkivaid heitgaase 25% võrra. Kuna Pauligi logistika eest vastutavad äripartnerid, on oluline leida sarnaste väärtushinnangutega ettevõtjad. Transval on üks neist,“ ütleb Thomas Panteli, Pauligi tarneahela- ja ostudirektor.

„Transvali jaoks tähendab jätkusuutlikkus konkreetseid ja mõõdetavaid tegusid. Kuigi oleme juba praegu 100% süsinikuneutraalsed, soovime veelgi rohkemat. Tahame 2030. aastaks viia heitjäätmete koguse nulli. Taastuvatele kütustele üleminek on kiire viis logistikas CO2-heitmete hulka vähendada. Oleme ettevõttena, aga ka inimestena, uhked, et saame Neste ja Pauligiga koostööd teha ja elu planeedil Maa veidi paremaks muuta,“ räägib Transvali logistikadirektor Harri Petjala.

Transval on olnud Pauligi peamine logistikapartner Helsingis Vuosaari linnaosas asuvas kohvitehases alates 2014. aastast. Transvalil on kolm terminalitraktorit, mis pakuvad toorkohvi logistikateenust. Kõik Pauligi Vuosaari tehases röstitud kohvioad läbivad selle logistikaahela. Ka Eesti tarbijate jaoks valmistatakse kohvi Pauligi Vuosaari tehases.

Taastuvtoorainetest sajaprotsendiliselt taastuvat diislikütust tootev Neste peab samuti koostööd oluliseks.

„Lisaks enda süsinikujalajälje vähendamisele on meie kliimaeesmärgiks ka klientide tegevusest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine. Oleme uhked, et saame kliimaeesmärkide saavutamiseks teha koostööd Pauligi ja Transvaliga ja meil on hea meel, et meie väärtused kestliku tegevuse vallas ühtivad. Koostööd tehes saame astuda konkreetseid samme süsinikuneutraalse tuleviku poole,“ ütleb Heidi Peltonen, Neste jätkusuutlikkuse valdkonna koostööprogrammi juht.