Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, mis alates 15. märtsist keelab kohavarude kaitseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel suuresilmalise nakkevõrguga kalapüügi.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Liivika Näksi sõnul antakse teadussoovitused püügikvootide kehestamisel eeldusel, et varu majandatakse ühtlaselt terve aasta jooksul. See tähendab, et pool lubatud aastasest kogusaagist püütakse esimesel poolaastal ning järelejäänud osa kvoodist pärast kudeaega ja suvist juurdekasvu teisel poolaastal.

„Kui esimese poolaasta kohasaak on oluliselt suurem kui pool aastakvoodist, vähenevad sellega seoses varu juurdekasvu võimalused ja teise poolaasta püük oleks varu kaitse seisukohalt ebasoovitatav või toimuks järgmise aasta arvelt,“ märkis ta.

Veebruari lõpu seisuga oli Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest püütud 323 tonni koha, mis on ligi 54% 2011. aasta kvoodist.

„Jätkusuutliku kudekarja säilitamiseks on sel aastal vajalik suuresilmalise võrgupüügi piiramine, sest selle püügivahendiga saadakse enamik püütavast kohast,“ lisas Näks.

Peipsi järve kohavarude majandamine oli arutlusel ka käesoleva aasta 17. veebruaril Keskkonnaministeeriumis toimunud koosolekul, kus osalesid Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni, TÜ Eesti Mereinstituudi ja Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalurite organisatsioonide esindajad. Koosolekul otsustati, et kohavarude kaitseks tuleb käesoleva aasta esimesel poolaastal rakendada piiranguid suuresilmaliste võrkudega püügil.

Allikas: Keskkonnaministeerium