Tunnustatud jätkusuutliku eluviisi eestseisja, sihiteadlike kogukondade ja ökokülade liikumise alusepanija, permakultuuri tehnoloogiate õpetaja Albert Bates annab järgmisel nädalal Tallinnas ja Tartus kaks avalikku loengut ning viib läbi permakultuuri kursuse Lilleoru ökokogukonnas.

"Kõige teravamateks väljakutseteks, mis sel kümnendil inimkonna ees seisavad, ei ole aianduse edendamine, jätkusuutliku eluviisi sisseseadmine oma bioregioonis ega isegi mitte kliima tasakaalustamine. Me teame, et kõik need on tehtavad," on Albert Bates öelnud. "Meie põhiliseks väljakutseks on eksponentsiaalsel kasvul põhineva majanduse reformimine selliselt, et majandusmudel oleks hästi toimiv jätkuva kahanemise ja languse tingimustes, mis on vastuolus inimkonna evolutsioonilise kogemuse ja ehk isegi meie bioloogilise metaprogrammiga."

Bates käsitleb oma avalikes loengutes globaliseerunud tsivilisatsiooni ümberkujundamise strateegiaid, mis vähendavad maksimaalselt süsihappegaasi emissioone ja tegelevad optimaalsel viisil mitmesuguste struktuuriliste ümberkohandamistega. Kolm kõige suuremat tulemust andvat strateegiat on põllumajanduse reformimine, inimasustuste ümberkujundamine ja rahvastiku vähendamine. Need kõik aspektid on praktiliselt käsitletud bioregionalismi, permakultuuri ja ökokülade liikumistes.


Albert Bates Eestis:

19. mail kell 18.00 Albert Bates'i ettekanne "Tsivilisatsioon 2.0" Von Krahli Akadeemias, loe lähemalt: www.vonkrahl.ee

20. mail kell 17:00 Albert Bates'i ettekanne "Tsivilisatsioon 2.0" Tartus, Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi esimese korruse kaldauditooriumis (Kreutzwaldi 5). Tõlkega eesti keelde. Osalemine tasuta.

21.-23. mail Albert Bates'i, tipp-permakulturisti ja kogukonnavaterani kursus Lilleorus. Lisainfo ja registreerumine: www.lilleoru.ee


Kes on Albert Bates?

Albert Bates (sünd 1947) juhib 1984. aastal asutatud keskkonnasõbralike tehnoloogiate instituuti “Institute for Appropriate Technology” ja 1994. aastal asutatud õppekeskust “Ecovillage Training Center”, mis tegutsevad The Farm ökoküla juures Tennessees Ameerikas.

Advokaadi, kirjaniku ja õpetaja 38 aastat kestnud elu The Farm ökokülas, sealse ökokülade liikumise asutamine ja ülemaailmse ökokülade liikumise juhtimises osalemine on Albertile toonud "kogukonnaveterani" tiitli.

Albert Bates on neljateistkümne raamatu, paljude artiklite ja mitmete ökoleiutiste autor: www.thefarm.org, peaksurfer.blogspot.com

Mis on permakultuur?

Permakultuur (inglisekeelne väljend "permaculture" tuleneb sõnadest "permanent" ja "agriculture") on jätkusuutlike elukeskkondade kujundamise süsteem, mille eeskujuks on looduslike ökosüsteemide toimimine.

Permakultuur on metodoloogia, mustrite keel ja tööriistade kogum, mis õpetab kujundama isiklikku majanduselu, oma kogukonna jätkusuutlikkust, ja laiemas mõttes kogu tulevase sajandi tsivilisatsiooni. Kiiresti muutuvas maailmas pakuvad permakultuuri printsiibid “kasuta väikeseid ja kohalikke lahendusi” või “püüa talletada energiat” positiivsemat ja püsivamat lahendust kui tarbimiskultuuri alustalad.

Ökosüsteemidele on omane teatud päikeseenergia talletamise ja töötlemise viis. Seda loomulikku tarkust jälgides ja järgides saame katta oma toidu, soojuse, peavarju, väärtuste vahetuse ja inimsuhete põhivajadused nii, et tervena jäävad alles ka mets, pinnas, puhas vesi ja soodus kliima.