Alates tänavu jaanuarist müüvad kaks Eesti suurimat pesuvahendiimportijat - P&G ja Henkel - ainult fosfaadivabu "ökopesupulbreid". Sellega tulid need kaks firmat vastu Eestimaa  Looduse Fondi (ELF) ja tema partnerorganisatsioonide üleskutsele  astuda samm Läänemere kaitseks. ELF teeb ettepaneku kaotada ka  teistest pesuvahenditest fosfaadid.

ELFi eutrofeerumisekspert Kristjan Piirimäe: "Fosfaadid täidavad  pesuvahendites mitmeid olulisi funktsioone, parandades väga  efektiivselt pesemisomadusi, võimaldades seejuures madalaid  pesemistemperatuure. Fosfaadid vähendavad ka vee karedust, mis on  eriti oluline Eesti tingimustes, kus kraanivesi paljudes kohtades ülikare. Pärast kasutamist võivad fosfaadid aga sattuda heitveega  loodusesse, kus nad koormavad jõgesid, järvi ja Läänemerd üleliigse  fosforiga, põhjustades eutrofeerumisena tuntud keskkonnaprobleemi. Eutrofeerunud veekogus toimuvad massilised sinivetikate õitsengud, mis  vähendavad vee läbipaistvust ja loomulikku ilu, kuid lisaks tarbivad sinivetikad veest ära hapniku ja eritavad vette mürke, põhjustades  kalade masshukku ja suplejatel nahakahjustusi. Samuti vähendab  eutrofeerumine veekogude bioloogilist mitmekesisust ja kahjustab  ökoloogilist tasakaalu."

Kui tahta fosfaate mitte kasutada, tuleb nad asendada muude ainetega,  mis täidaksid samu funktsioone. Uutes, fosfaadivabades ökopesupulbrites ongi kasutusel alternatiivsed toimeained.

Kristjan Piirimäe: "Hoolimata kahe turuliidri vabatahtlikust  loobumisest jätkavad mitmed väiksemad tootjad, sealhulgas Eesti  ettevõtted, fosfaatidega pesuvahendite müüki. Kas Eestil oleks  mõttekas minna täielikult üle fosfaadivabadele pesuvahenditele? Kui  jah, siis võime seaduse ja/või valitsuse määrusega keelata näiteks  jaanuarist 2010 fosfaate sisaldavate pesuvahendite müügi. Niisuguse  keelustamise teed on läinud Šveits, Austria, Norra, paljud Ameerika osariigid, Jaapan ja Rootsi. Samas, Saksamaal, Itaalias ja Iirimaal on  hoopis erasektor vaba tahte lepingute abil fosfaate sisaldavad  pesuvahendid ära kaotanud. Eestimaa Looduse Fond tegi käesoleva aasta aprillis ka  Eesti tootjaile ettepaneku vabatahtlikult fosfaadid pesupulbreist ära  kaotada, kuid nende katusorganisatsiooni Eesti Keemiatööstuse Liidu  vastus oli passiivselt eitav. On ka kolmas võimalus fosfaatide  kaotamiseks - turuboikott. Kui tarbijad ostaksid ainult  ökopesupulbreid, siis kaoksid fosfaadid ju automaatselt."

Kõige õnnestunumaks alternatiiviks fosfaatidele, mida nüüd ka Eestis  laialdaselt kasutatakse, on osutunud tseoliidid. Ka Eestis toodetakse fosfaadivabu  pesupulbreid, näiteks Mayeri, milles fosfaatide asemel kasutatakse  väikeses koguses fosfonaate. Ehkki ka fosfonaadid sisaldavad fosforit,  pole nad eutrofeerumise seisukohalt nii ohtlikud ning neid läheb vaja palju  madalamates kontsentratsioonides kui fosfaate.