Vene meedias levis info, mille kohaselt jõuab reostunud vesi Krasnõi Bori polügooni reservuaaridest Neeva jõkke. Märgiti ära ka Peterburi võimude tegevusetus. Peterburi prokuratuur sai ülesande võimalikku lekkimist kontrollida.

“Vodokanali” esindajad teatasid, et veekogudes radioaktiivseid aineid praeguse seisuga leitud ei ole ning mingit ohtu elanikele ei ole. Varem levis Vene meedias info, et linna veevärki oli lekkinud eluohtlikke aineid. „Vodokanali“ pressiteate järgi need kuuldused aga tõesed ei ole.

Nimelt antakse selles teada, et Peterburi vesi on täiesti ohutu ning mingeid radioaktiivseid aineid seal ei leidu. Linna veehaaretesse on paigaldatud spetsiaalsed seadmed, mis kontrollivad vee radioaktiivsuse taset. Märgiti, et online-näitudega eluohtlikke aineid leitud ei ole.


Lugu on avaldatud infoportaalis rueconomisc.ru