Eesti üks suuremaid kinnisvaraprojekte läbi aegade, ligi 190 miljonit eurot maksev Porto Franco lõi käed energialahendusi pakkuva Adveniga, mille tulemusena hakkab kogu Porto Franco jahutus põhinema taastuvenergial.

Loodav Porto Franco jahutuse energialahendus saab olema roheline tänu Adveni Eesti koostootmisjaamades toodetavale taastuvale elektrienergiale. Kui esialgu saab külmajaama võimsus olema 4,8 MW, siis loodava paindliku süsteemiga saab vajadusel hoone laienedes kokku installeerida kuni 6 MW jahutusvõimsust.

Adveni Baltikumi müügidirektor Kevin Vaher lausus, et tegemist on Porto Franco jaoks optimaalseima lahendusega. „Analüüsisime koos Porto Franco spetsialistidega keskuse reaalseid vajadusi ning pikaajalise arutelu tulemusena kahandasime kavandatava külmajaama võimsust, vähendades seeläbi keskuse kulusid ja investeeringumahtu,“ märkis ta.

Keskkonnateadlik mõtlemine ja säästev areng on Adveni igapäevase tegevuse osa: Adveni soov on olla juhtiv keskkonnamõjusid vähendavate energiatootmistehnoloogiate rakendaja, arendades pidevalt biokütuste, jäätmematerjalide ja jääksoojuse kasutamist ning panustades nende kasutuselevõttu.

„Adveni eesmärk on vähendada oma tegevuse kaudu süsinikdioksiidi heidet 200 000 tonni. See eesmärk ei hõlma üksnes meetmeid meie oma energiatootmises, vaid ka kõike, mida saame teha meie klientide heitkoguste vähendamiseks. See lähenemisviis võtab hästi arvesse meie kasvule suunatud eesmärke ja ka meie tavalist pikaajalise äritegevuse loogikat. Porto Franco on üks nendest võtmeklientidest, kellega koostöös saame keskkonnasäästlikke lahendusi reaalsuses rakendada,“ sõnas Kevin Vaher.

Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder lausus, et Adveni oskus leida lahendusi, mis on ühtaegu efektiivsed, aga ka keskkonnasõbralikud, sobitus suurepäraselt keskuse lähenemisega.

„Porto Franco ehitatakse LEED Gold sertifikaadi standardite järgi, millega tunnustatakse hooneid, mille projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse keskkonnasäästu ning säästva arengu põhimõtteid. Adveni kaasamine on kahtlemata aidanud kaasa selle eesmärgi saavutamisele. Samuti aitab energiatõhusate lahenduste kasutuselevõtt kaasa kogu keskuse efektiivsemale toimimisele, mis on kasulikud nii keskkonnale kui säästlikud meile ja keskuse klientidele, võimaldades väiksemaid halduskulusid,“ lausus Rauno Teder. 

Porto Franco projekti ehitamine keskkonnasõbralikult ning Leed Gold sertifikaadi standardite järgi tähendab, et projekt vastab kõrgetele nõuetele nii keskkonnasäästlikkuse, energiakasutuse, ehituse kui ehitusmaterjalide osas. Projekti kontseptsioon hõlmab mitmete moodsaimate energia- ja veetõhusate tehnoloogiate kasutamist ning jäätmete ja saaste tekke vähendamist, mh rakendatakse kliimamuutustele vastupidavaid tehnikaid, millega leevendatakse sellele piirkonnale ja eelkõige Balti riikidele omaseid kliimariske.